miercuri, 24 august 2011

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ISTORIE, GEOGRAFIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

PROTOPOPIATUL ORTODOX ORADEA

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CAVALERILOR DE CLIO

UNIUNEA „VATRA ROMÂNEASCĂ” - FILIALA BIHOR

INVITAŢIE - PROGRAM

SESIUNE NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE CU TEMA:

1940 „DICTATUL” DE LA VIENA ÎN ISTORIA ŞI MENTALUL ROMÂNILOR


30 AUGUST 2011, PRIMĂRIA ORADEA, Sala general Traian MOŞOIU

09.30 – 10.00 DESCHIDEREA OFICIALĂ A SESIUNII

· Cuvânt de salut adresat participanţilor la Sesiune din partea organizatorilor:

· Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT – Preşedinte executiv al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO;

· Mesaje adresate participanţilor la sesiune de către:

· Ing. Gavrilă GHILEA, prefectul judeţului Bihor;

· Ec. Radu ŢÎRLEA, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;

· Ec. Ilie BOLOJAN, primarul Municipiului Oradea;

· Prof. univ. dr. Sorin CURILĂ, Secretarul ştiinţific al Universităţii din Oradea;

· Prof. univ. dr. Ioan HORGA - decan

10.00-13.00 Partea I-a COMUNICĂRI:

Moderator: prof. univ. dr. Antonio FAUR

1. Prof. univ. dr. Ioan SCURTU (Universitatea Bucureşti), Contextul internaţional în care a fost impus „Arbitrajul” de la Viena (30 August 1940);

2. Conf. univ. dr. Marcela SĂLAGEAN (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca), Anul 1940 în istoriografia română;

3. Prof. univ. dr. Ioan ZAINEA (Universitatea din Oradea), Impactul Dictatului de la Viena asupra judeţului Bihor;

4. Conf. univ. dr. Gabriel MOISA (Universitatea din Oradea), Acţiunile revizioniste din nord-vestul României în anul 1940;

5. Prof. univ. dr. Mihai DRECIN (Universitatea din Oradea), Clujul în preajma ocupaţiei maghiaro-horthyste din septembrie 1940 în amintirile universitarului Victor Jinga;

6. Prof. Ilie ŞANDRU (Fundaţia „Miron Cristea”, Topliţa), Amintiri despre dramele românilor de pe Valea Mureşului, din toamna anului 1940,

7. Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT, (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de CLIO, Oradea), Atrocităţile ungureşti sub administraţie horthystă (septembrie 1940);

8. Prof. univ. dr. Antonio FAUR (Universitatea din Oradea),Consecinţele Dictatului de la Viena asupra evreilor din Oradea şi Bihorul de Nord;

9. Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, (Centrul European de Studii Covasna – Harghita, Sf. Gheorghe) Intoleranţă şi deznaţionalizare. Biserici ortodoxe şi greco – catolice din judeţele Ciuc, Odorhei şi Treiscaune dărmate şi devastate, în timpul ocupaţiei fasciste ungare;

10. Av. Ioan SOLOMON, (Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Sf. Gheorghe) Consecinţe legislative ale Diktatului de la Viena asupra dreptului de proprietate din Transilvania de Nord-Est,

11. Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, prof. Vasile STANCU (Centrul European de Studii Covasna – Harghita, Sf. Gheorghe), Mărturii documentare despre românii din judeţul Treiscaune refugiaţi şi expulzaţi, în urma Diktatului de la Viena,

12. Pr. dr. Octavian Dorel RUSU, (Protopopiatul Ortodox Oradea), O mărturisire a protopopului Teodor Rusu despre teroarea maghiaro-horthystă din judeţul Satu Mare;

13.00-13.10 Partea a-II-a Semnal de carte:

·Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi reverberaţii – ediţie îngrijită de Vilică Munteanu, Ioan Lăcătuşu;

·1940 – Drama românilor bihoreni sub administraţia horthystă(1940-1944). Comunicări şi documente. - ediţie coordonată de dr. Constantin Moşincat

· Teroare în Ardeal, vol. III – autor Constantin Mustaţă;

· Iredenta maghiară la graniţa de vest a României – autor col. r. dr. Constantin Moşincat

13.15-13.30 deplasarea cu autocar la Mănăstirea „Sfânta Cruce”

13.30-14.00 Partea a III-a: MĂNĂSTIREA „SFÂNTA CRUCE”

Parastas în memoria martirilor, expulzaţilor şi deportaţilor din Ardealul ocupat de trupele maghiare horthyste

col,r .dr. Constantin Mosincat,
membru al sind. Fil. Oradea,
coorganizator al sesiunii nationale de comunicari stiintifice,
autor al cartii