luni, 27 octombrie 2014

PRECIZARI ALE DEPARTAMENTULUI JURIDIC IN LEGATURA CU LEGILE 125 SI 134/2014


luni, 27 octombrie 2014

Nota Departamentului Juridic nr. 10 (1334)/ 27.10.2014 privind unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014


I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.
           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.
II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fir repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”
            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).
COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN
Anexa: Model de cerere adresata Casei de pensii sectoriala
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!
Cu stima,
………………..                                           Data   .………………
                           ……………………………
 
DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….

sâmbătă, 25 octombrie 2014

EVENIMENTELE ZILEI ARMATEI DESFASURATE IN ORADEA            Armata Româna  la 25 octombrie 1944 a eliberat de sub ocupatia horthysta Transilvania de Nord.
Se împlinesc in acest an sapte decenii de când ostasii Armatei României eliberau ultimele mari orase transilvanene, Carei si Satu Mare, de sub ocupatia straina.
Faptele de arme ale celor care si-au jertfit viata pentru libertatea si independenta patriei sunt un exemplu pentru toti românii iar eroii acelor timpuri sunt omagiati de Ziua Armatei prin ceremonii militare organizate la monumentele ridicate în tara în memoria lor.


Dorim tuturor militarilor activi, in rezerva, in retragere :
La multi frumosi si sanatosi ani ! 

BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA
Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA

vineri, 24 octombrie 2014

25 OCTOMBRIE : ZIUA ARMATEI ROMANEÎn fiecare an la 25 octombrie sarbatorim
 Ziua Armatei Române.

            Armata Româna  la 25 octombrie 1944 a eliberat de sub ocupatia horthysta Transilvania de Nord.
Se împlinesc in acest an sapte decenii de când ostasii Armatei României eliberau ultimele mari orase transilvanene, Carei si Satu Mare, de sub ocupatia straina.
Faptele de arme ale celor care si-au jertfit viata pentru libertatea si independenta patriei sunt un exemplu pentru toti românii iar eroii acelor timpuri sunt omagiati de Ziua Armatei prin ceremonii militare organizate la monumentele ridicate în tara în memoria lor.
Datoram respect soldatilor români care au luptat la Oarba de Mures, Paulis, Odorhei, Reghin, Sfântu Gheorghe, Târgu Mures, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Turda, Carei sau Satu Mare.
Datoram respect si admiratie supravietuitorilor acestei conflagratii ,veteranilor celui de al Doilea Razboi Mondial ”mari” modele pentru mai tinerii lor camarazi.

Generatiile prezentului ,  militarii de toate gradele care îsi slujesc în prezent Tara sub Drapel, au aceleasi misiuni ca si înaintasii lor: apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale, unitatii si democratiei constitutionale ale României.
Profesionalismul si puterea de sacrificiu demonstrate de militarii nostri în teatrele de operatii au consolidat statutul României de membru activ , credibil al Aliantei Nord-Atlantice.
Calitatea de membru al NATO aduce pentru tara noastra cele mai solide garantii de aparare. Evolutiile situatiei de securitate din regiunea noastra demonstreaza importanta optiunii      strategice pe care România a facut-o dupa 1989 : alaturarea si integrarea în spatiul euro-atlantic.

Momentul de sarbatoare al acestei zile gaseste institutia militara într-un amplu proces de transformare si modernizare, concomitent cu profesionalizarea fortelor si instruirea comandamentelor, în consens cu cerintele de interoperabilitate cu armatele tarilor membre ale NATO.


Dorim tuturor militarilor activi, in rezerva, in retragere :
La multi frumosi si sanatosi ani ! 

BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA
Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA

miercuri, 22 octombrie 2014

”SFATURILE” ... OBSERVATORULUI MILITAR (REFERITOR LA LEGILE 125 SI 134)

IATA CE VA SFATUIESTE ”OBSERVATORUL MILITAR”! - BINEINTELES CA PRIN SPECIALISTII PE CARE ... ÎI MAI AU !
 

Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA