sâmbătă, 22 octombrie 2011

REZOLUTIA Consiliului National al Reprezentantilor SCMD Alba Iulia - 20.10.2011

Presedintele SCMD transmite si pe aceasta cale, tuturor participantilor la Consiliul National al Reprezentantilor SCMD, sincere multumiri pentru modul responsabil in care au tratat acest eveniment deosebit de important pentru sindicatul nostru.
Va prezentam in atas textul Rezolutiei CNR - Alba Iulia, 20.10.2011.

REZOLUTIA

Consiliului National al Reprezentantilor SCMD

Alba Iulia - 20.10.2011

Intrunit statutar in zilele de 18-20 octombrie 2011, la Alba Iulia, Consiliul National al Reprezentantilor SCMD (CNR) a votat in unanimitate, la primul punct al ordinei de zi, raportul privind activitatea desfasurata de SCMD in perioada iulie 2010-octombrie 2011, raport prezentat de catre presedintele SCMD. La dezbaterile pe marginea raportului s-a aprobat initiativa Comitetului Director (CD) de a se acorda un cuantum de 30% din cotizatii catre filiale, cuantum care va ramane acelasi si in anul 2012. In mod expres, acelasi cuantum pentru anul 2012 a fost dezbatut si votat la sfarsitul lucrarilor. S-a votat, de asemenea, ca filialele mici si cele nou infiintate sa fie, ca si pana acum, sprijinite financiar pentru desfasurarea activitatilor sindicale.

CNR a aprobat decizia luata de catre Comitetului Director in anul 2011, de a se sprijini cu o suma de bani familiile membrilor SCMD, in caz de deces al acestora, la cererea filialelor. Prin vot unanim s-a hotarat sa se acorde acest ajutor si in 2012, cuantumul fiind stabilit in functie de disponibilitatile financiare ale SCMD.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost dezbatut Regulamentul de organizare si functionare a SCMD (ROF). Dupa ample dezbateri, propunerile de modificare si completare au fost introduse imediat in cadrul proiectului si, in final, ROF a fost aprobat cu majoritatea voturilor (s-a inregistrat un singur vot impotriva).

S-a votat ca punctele 4 si 6 ale ordinei de zi, respectiv prezentarea bilantului contabil pe anul 2010, rezultatul controlului intern si proiectul de buget de venituri si cheltuieli, sa fie prezentate prioritar. Acestea au fost sustinute de catre vicepresedintele SCMD, Gl. Mr. (r) Nastase Constantin, care a raspuns si intrebarilor privind masurile luate de CD, acestea fiind votate in unanimitate.

La punctul 5 al ordinei de zi, s-a constatat ca adoptarea ROF-ului face imposibila continuarea activitatii Comisiei de cenzori, date fiind noile cerinte legale. In aceasta situatie, CNR a aprobat atat activitatea comisiei cat si solicitarea membrilor comisiei de a li se retrage aceasta calitate. A fost aleasa o noua Comisie de cenzori in urmatoarea componenta:

1. Lt. Col. (r) Sturza Alexandru – Filiala 1 Deva

2. Mr. (r) Ghinescu Cornel – Filiala 1 Ploiesti

3. Mr. (r) Balaiita Sorin – Filiala 1 Alexandria

In prima sa sedinta, comisia de cenzori si-a desemnat presedintele, in persoana dl avocat Balaiita Sorin, care are si calitatea de expert contabil autorizat.

La punctul 7 al ordinei de zi – hotarare asupra petitiilor, apelurilor si propunerilor adresate CNR in perioada iulie 2010-octombrie 2011, CNR a luat in discutie cererile de demisie ale Lt Col (r) Cobuz Elena, vicepresedinte SCMD si Col. (r) Monac Constantin, Secretar general al SCMD. CNR a aprobat in unanimitate decizia CD de a se proceda in conformitate cu Statutul si legislatia in vigoare, respectiv suspendarea pe un an de zile a celor doi petitionari, acestia urmand sa-si pastreze calitatea de membri ai SCMD.

De asemenea, a fost prezentata situatia doamnei vicepresedinte Lt. Col (r) Winzer Ana, a carei suspendare a fost prelungita pentru inca un an, masura care se incadreaza in competentele CD.

A fost dezbatuta si petitia Col. (r) Icleanu Dragos, membru SCMD, transmisa prin e-mail, decizia CNR fiind aceea ca dl Col. Icleanu sa fie pus in discutia Adunarii generale a Filialei Sector 6 Bucuresti, care va informa CD cu privire la masurile luate impotriva domniei sale. La acest punct, s-a propus, din partea filialelor teritoriale si s-a votat in unanimitate ca filialele sa ia masuri imediate impotriva membrilor care au continuat si continua sa pericliteze prin activitatea lor, desfasurata in interes personal sau extern, imaginea si existenta sindicatului. S-a votat in unanimitate sa se ia masuri impotriva acelora care au sustras si refuza sa predea documente apartinand sindicatului. S-a votat in unanimitate sa se ia masuri impotriva celor vinovati de scurgeri de informatii din Sindicat si, de asemenea, masurile legale impotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar si active fixe apartinand sindicatului.

La propunerea filialelor din teritoriu s-a votat cu majoritate de voturi (3 voturi impotriva, din parte filialelor din Capitala), sa fie anulat fondul de premieri de 10% din sumele destinate filialelor, acestea urmand sa valorifice cele 30 de procente care le revin, exclusiv pentru activitatile de sindicat, chirii, etc.

La propunerea presedintelui SCMD, CNR a aprobat in unanimitate ca SCMD sa se implice cu toate fortele in lupta impotriva reformei administrativ-teritoriale - premisa a desfiintarii Romaniei prin federalizare, si pentru sustinerea oricaror initiative de referendum in aceasta chestiune.

CNR a aprobat in unanimitate solicitarile CD privind:

· Mandatarea CD pentru aprobarea, la inceputul anului viitor, in functie de incasari, a proiectului de buget;

· Trecerea, acolo unde este cazul, de la conventii civile la contract de munca pentru personalul tehnic al SCMD, cu respectarea legislatiei in vigoare, prin organizarea de concursuri, pentru ocuparea functiilor remunerate si incheierea de contracte de munca numai pe perioade determinate.

S-a constituit, conform punctului 9 al ordinei de zi, Comisia de solutionare a contestatiilor, formata din:

1. Col. Racasan Stefan – Vicepresedinte SCMD

2. Col Tudosie Stefan – Presedinte Filiala 1 Sibiu

3. Plt Adj. Petcu Daniela – Presedinte Filiala 1 Sector 5 Bucuresti

4. Col Pricina Valeriu – Vicepresedinte SCMD

5. Col Iancu Valerica- Presedinte Filiala 1 Sector 2 Bucuresti

6. Col Gurau Petru – Presedinte Filiala 1 Braila

7. Cpt Cdor Burneiu Dorel – Presedinte Filiala 1 Caracal

8. Col Aromanesei Radu – Presedinte Filiala 1 Timisoara

9. Col. Mandasescu Horatiu – Vicepresedinte Filiala Sector1 Bucuresti

Aceasta comisie urmeaza sa-si aleaga presedintele, la prima sa sedinta.

In ceea ce priveste strategia SCMD pe 2012, conform aprobarii de modificare a ordinei de zi, punerea in discutie a acesteia a inceput in seara zilei de 19.10.2011, prin abordarea relatiilor cu partenerii de dialog social, si a continuat in sedinta din 20.10.2011.

S-a subliniat necesitatea actionarii in vederea incheierii de contracte cu statut preferential pentru membrii SCMD, cu societati comerciale, banci si alte firme in vederea absorbtiei ca forta de munca si calificarii, acolo unde este cazul, prin cursuri gratuite pentru membrii SCMD.

In ceea ce priveste sanatatea, s-a aprobat actionarea in instanta de judecata a Guvernului, pentru nerespectarea prevederilor legale privind asistenta medicala gratuita pentru militari si familiile lor precum si neasigurarea gratuita a medicamentelor.

Referitor la patrimoniul Armatei, s-a aprobat generalizarea eforturilor de aparare si recuperare a proprietatilor imobile care au apartinut organizatiilor si structurilor militare.

Un obiectiv important va ramane in continuare primirea de noi membri si diversificarea metodelor de asistenta juridica, sub coordonarea si strategia unica elaborata de catre Departamentul juridic al SCMD pentru fiecare proces in parte. Aceasta este o dorinta expresa a tuturor reprezentantilor filialelor, pentru ca numai sub coordonarea stricta a Departamentului juridic membrii SCMD pot fi protejati in relatiile cu Guvernul si avocatii. Activitatea Departamentului juridic a fost expusa pe larg de catre Lt Col (r) Caloian Monica, sef al departamentului, care a raspuns pe larg tuturor intrebarilor in scopul clarificarii strategiei SCMD in acest principal domeniu.

De asemenea, obiectiv prioritar va ramane atragerea societatii civile si organizarea acesteia pentru actiune, in jurul programului numit PLATFORMA CIVICA, sprijinirea sau nu a unor canditati la viitoarele alegeri fiind conditionata de adoptarea de catre acestia a respectivului program. Pe larg, dupa ce presedintele SCMD a adus clarificari in ceea ce priveste strategia coordonarii de catre SCMD a societatii civile, Col (r) Pricina Valeriu, vicepresedinte SCMD, a explicat strategia SCMD in domeniul contracararii ofensivei imagologice si psihologice declansata de Guvern impotriva pensionarilor militari - in mod special, si a pensionarilor - in general, dar si a salariatilor, atragand atentia ca SCMD incepe sa devina un obiectiv prioritar strategic al Puterii, de infrangere a oricarei rezistente.

La concluzii, presedintele SCMD a subliniat ca, pornind de la un mic grup de militari in rezerva, SCMD a ajuns deja un fenomen social de masa si un fenomen istoric, pentru cea mai mare parte a natiunii romane el reprezentand ultima speranta, iar pentru fortele politice, un partenere de dialog si negocieri.

Textul rezolutiei a fost prezentat, discutat, completat si aprobat la incheierea lucrarilor CNR.

Alba Iulia, 20.10.2011

joi, 20 octombrie 2011

Invitatie

Col.dr. Constantin Mosincat, membru al sindicatului nostru coorganizator va invita sa luati parte la sesiunea de comunicari stiintifice.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CAVALERILOR DE CLIO

AHIVELE NAŢIONALE-SERVICIUL JUDEŢEAN BIHOR

PROTOPOPIATUL ORTODOX ORADEA

ASOCIAŢIA CULTUL EROILOR - FILIALA BIHOR

INVITAŢIE - PROGRAM

SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ CU TEMA:

90 de ANI DE LA APARIŢIA REVISTELOR:

CELE TREI CRIŞURI ŞI LEGEA ROMÂNEASCĂ

21 OCTOMBRIEIE 2011

PROTOPOPIATUL ORTODOX ORADEA – Str. Roman Ciorogariu Nr.10

09.45 – 10.00 Primirea participanţilor la sesiune. Difuzarea programului.

10.00 -10.15 DESCHIDEREA OFICIALĂ A SESIUNII

· Cuvânt de salut adresat participanţilor la Sesiune de Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT – Preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO

10.15-12.00 Partea I-a COMUNICĂRI:

Moderator: Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT

1. Prof. univ. dr. Viorel FAUR, Revista Cele trei Crişuri la 90 de ani de la apariţie;

2. Pr. Octavian Dorel RUSU, Revista Legea românească tribună a ortodoxiei în vestul României;

3. Dr. Bujor DULGĂU, Monumentul de la Satu Mare închinat reîntregirii neamului (1922);

4. Pr. prof. univ. dr. Miron ERDEI, Un martor ocular al istoriei Episcopiei Oradiei, pr. arhid. prof. dr. Teodor Savu;

5. Prof. Ioan Aurel POPOVICI, Pr. Vasile Sabău, Pe urmele Fundaţiei Episcop Roman Ciorogariu;

12.00-12.15 PAUZĂ

12.15-13.00 Partea a II-a COMUNICĂRI

MODERATORI: Prof. univ. dr. Viorel FAUR

6. Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT, George Bacaloglu de la ordin la pasiune în fruntea revistei Cele trei Crişuri;

7. Pr. drd. Ioan Mircea GHITEA, 75 de ani de la intronizarea episcopului martir dr. Nicolae Popoviciu reflectată în Legea Românească;

8. Col. r. drd. Dan POINAR, Corespondenţa dintre generalul Şerbescu şi episcopul Roman R. Ciorogariu referitoare la repatrierea osemintelor ostaşilor-eroi români căzuţi la Tisa;

9. Prof. dr. Livia GHIURCUŢA, Prezenţa lui George Sofronie în paginile revistei Cele trei Crişuri;

10. Prof. dr. Elisaveta ROŞU, 90 de ani de la intronizarea episcopului Roman R. Ciorogariu, întemeietorul revistei Legea Românească;

11. Prof. Cornelia GHINEA, Biserica militară din Oradea în perioada interbelică. Contribuţia armatei la edificarea unor biserici ortodoxe în Bihor ofiţerilor la separarea şi înzestrarea ei.

BIBLIOTECA EPISCOPIEI ORTODOXE

VITRINĂ DE REVISTE.:CELE TREI CRIŞURI; LEGEA ROMÂNEASCĂ

Organizator, bibliotecar UNGUR

vineri, 7 octombrie 2011

Lansarea PLATFORMEI CIVICE

COMUNICAT DE PRESA

Lansarea PLATFORMEI CIVICE

Asa cum a promis inca din luna martie a.c., SCMD a organizat astazi, 7 octombrie, cu ocazia Zilei Internationale a Muncii Decente si a deschiderii lucrarilor Adunarii Anuale Parlamentare NATO la Bucuresti, in Capitala si in toata tara ample manifestatii. Invitati au fost toate sindicatele, federatiile sindicale si ONG-urile partenere ale SCMD si ale Fundatiei FACIAS, cu care SCMD colaboreaza perfect pentru sustinerea actiunii Comitetului de Initiativa Civica de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei, in sensul suspendarii presedintelui si prin vointa nationala directa.

Scopul mitingurilor de astazi de la Bucuresti si din Tara, a fost organizarea Societatii civile de catre militari, in dubla lor calitate de membri de drept ai Societatii civile (ca militari si sindicalisti) in jurul unui program coerent de actiune civica, in douasprezece puncte, de larg interes national, numit PLATFORMA CIVICA.

La Bucuresti si in Tara, reprezentantii de drept ai Societatii civile au votat in unanimitate textul Proclamatiei care a prezentat PLATFORMA CIVICA.

Cu mentiunea ca societatea civila nu inseamna acea parte a societatii care nu are pistoale, asa cum s-a inteles cand a fost emanat programul absolut imbecil si anticonstitutional intitulat ”controlul Societatii civile asupra Armatei” ci, acea parte a societatii care, prin lege, nu are acces la actul politic decizional (structurile militare, biserica, sindicatele, profesorii, educatorii, politistii, magistratii, functionarii publici, etc) va punem la dispozitie textul Proclamatiei, respectiv programul numit PLATFORMA CIVICA, votata in unanimitate de delegatii ONG-urilor si sindicatelor prezente la Bucuresti. Numarul aderentilor va fi comunicat dupa ce vom insuma toate datele de la actiunile desfasurate in paralel de SCMD in Tara:

“PROCLAMATIA

din Piata Eroilor Patriei

Noi, reprezentanti de drept ai Societatii civile, intruniti astazi, 7 octombrie 2011, in Piata Eroilor Patriei, cu ocazia Zilei Internationale a Muncii Decente, proclamam, in numele sindicatelor si asociatiilor pe care le reprezentam, in atentia intregii natiuni romane si a reprezentantilor NATO, participanti la Adunarea Anuala Parlamentara NATO la Bucuresti, hotararea noastra de a lupta pana la capat, prin orice mijloace legale, pentru afirmarea drepturilor noastre legitime, conforme legislatiei europene, drepturi care constituie baza PLATFORMEI CIVICE pe care o propunem tuturor cetatenilor Romaniei, dupa cum urmeaza:

1. Dreptul inalienabil si neingradit la munca decenta, fapt ce presupune:

· Locuri de munca garantate, indiferent de varsta, persoanelor majore, prin contracte colective si individuale

· Libertatea alegerii locului de munca

· Salarii decente

· Protectie sociala

· Dialog social

· Pensii decente

· Alocatii pentru copii

· Ajutoare sociale pentru persoane cu dizabilitati.

2. Dreptul inalienabil si nerestrictionat al cetateanului la proprietate mobila, imobila si de calitate (grad militar, titlu stiintific, pensie dobandita, drept de autor sau proprietate intelectuala, etc).

3. Dreptul inalienabil de proprietate al natiunii romane asupra solului, subsolului, apelor, spatiului maritim si aerian romanesc.

4. Dreptul la sanatate fapt ce presupune refacerea retelei de spitale si unitati medicale de stat, a productiei farmaceutice romanesti si interzicerea desfiintarii Instutului Cantacuzino.

5. Dreptul la educatie prin reforma invatamantului in interesul imediat si de perspectiva al natiunii romane, cu interzicerea stricta a politizarii acestuia.

6. Dreptul la justitie obiectiva prin interzicerea amestecului Executivului si politizarea actului de justitie, desfiintarea structurilor de politie politica de tip stalinist si a instrumentelor politice tip Curtea Constitutionala, ANI, DNA, CNSAS, etc.

7. Dreptul la cultura romaneasca si europeana, prin depolitizarea culturii si desfiintarea instrumentelor de tip stalinist gen CNA si ICR.

8. Dreptul la siguranta nationala, prin refacerea si depolitizarea completa a structurilor militare, de ordine publica, siguranta nationala, penitenciare si reinvestirea in productia romaneasca de aparare.

9. Dreptul inalienabil al natiunii romane la un stat social, ca expresie a vointei si intereselor cetatenilor.

10. Dreptul la un guvern responsabil in fata natiunii.

11. Dreptul la reprezentare parlamentara corecta prin anularea restrictiilor de tip politie politica si “lustratiilor”, a actualului sistem electoral ticalos si interzicerea migratiei parlamentare.

12. Dreptul cetatenilor de a declansa procedura de suspendare a Presedintelui prin depunerea unui milion de semnaturi.

Asa sa ne ajute Dumnezeu!”

Reprezentantii Societatii civile care au aderat, prin vot si semnatura, vor sustine in alegeri acele forte politice care-si insusesc in programul lor de guvernare punctele cuprinse in programul numit PLATFORMA CIVICA. In caz contrar, acest program va deveni un program electoral in sine, al Societatii civile din Romania!

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

luni, 3 octombrie 2011

Adunare Trimestriala

Joi 06 Octombrie 2011 orele 18.00 in sala mare a Primariei Oradea
va avea loc sedinta trimestriala a scmd Bihor
se vor dezbate preobleme legate de :
stadiul Proceselor
Modificarile la Regulamentul de organizare a sindicatului
preobleme privind participarea la conferinta nationala de la Alba Iulia

presedintele SCMD Bihor
Mr.rz Valer Toncean