vineri, 30 mai 2014

SI GENISTII SARBATORESC ! - 155 DE ANI DE LA NASTEREA ARMEI GENIU.ZIUA GENISTILOR MILITARI

La 31 mai 2014 se împlinesc 155 de ani de când, prin aprobarea dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza pe raportul Consiliului de Miniştri cu numărul 1902, a fost consfinţită în mod oficial naşterea unei noi arme în Armata României moderne, prin înfiinţarea la Iaşi a primului batalion de geniu.Constituită pentru necesităţi militare, dar şi pentru realizarea unor lucrări publice de mare importanţă, arma Geniu a devenit, aşa cum aprecia generalul Constantin Nicolae Hârjeu, “folositoare în timp de pace şi indispensabilă la război”. A beneficiat, încă de la începuturile ei, de calităţile şi profesionalismul unui corp de cadre  cu pregătire superioară, care în timp au transformat trupele de geniu într-o armă de elită, ce a dat societăţii româneşti personalităţi de certă valoare, cu o contribuţie deosebită atât pe plan militar, cât şi în alte domenii ale vieţii sociale. De la origine, arma geniu a fost de o mare complexitate, având în componenţă mai multe specialităţi:  pionieri, constructori de drumuri / poduri, pontonieri, precum şi subunităţi tehnice. 
 
Istoria armei geniu de la apariţia sa şi până în prezent s-a identificat cu cea a armatei române, prin participarea la toate marile evenimente militare din istoria românilor, începând cu Războiul de Independenţă, primul război mondial, campaniile celui de al doilea război mondial, dar şi activităţi de mare anvergură desfăşurate pe timp de pace, pentru amenajarea teritoriului.După 1990, geniştii români au participat la misiuni de menţinere a păcii şi reconstrucţie, precum şi la operaţiile NATO, ONU, UE şi de tip coaliţie.Acestea, precum şi rezultatele deosebite obţinute la exerciţiile militare cu participare multinaţională, au constituit o contribuţie importantă la efortul general de integrare  militară europeană şi euroatlantică.
Monumentul Eroilor Geniști din București a fost înălțat din inițiativa generalului Constantin Ștefănescu-Amza care, în calitate de comandant al Școalelor și Centrului de Instrucție al Geniului, a lansat atât operațiunile de colectare a fondurilor necesare, cât și organizarea concursului pentru stabilirea realizatorului,a fost dezvelit la 29 iunie 1929 de către Alteța Sa Regală Nicolae, Principe al României, în cadrul unei grandioase festivități în prezența reprezentanților Casei Regale, a guvernului, a capilor oștirii, a unui mare număr de generali de geniu activi și în rezervă, a șefi lor serviciilor și comandamentelor unităților de geniu, a întregului corp ofițeresc și profesoral al Școlilor de Geniu și a tuturor elevilor acestora.Monumentul este înscris, sub denumirea Monumentul eroilor din arma geniului – Leul.

BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE - FILIALA ORADEA
Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA

DE 4 ANI SE SARBATORESTE ”ZIUA REZERVISTULUI MILITAR” - LA MULTI ANI, SANATOSI SI FRUMOSI TUTUROR REZERVISTILOR MILITARI ROMANI !Ziua rezervistului militar

Prin rezervişti militari se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere, respectiv soldaţi, gradaţi, subofiţeri, maiştri militari, ofiţeri şi generali, indiferent de instituţia publică din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în care şi-au desfăşurat activitatea.Rezerviştii militari au adus o contribuţie importantă la păstrarea Independenţei şi Suveranităţii ţării, a valorilor militare şi culturale ale poporului român. Instituirea unei zile a rezerviştilor militari constitute o recunoaştere a rolului acestora, de-a lungul istoriei, în cadrul societăţii româneşti.
Să ne amintim că la Arad, încă din 15 martie 1990, se reînfințează la Casa Armatei pentru prima dată în țară, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, fapt ce avea să se amplifice în toate garnizoanele militare din țară și să ducă la înființarea în 20 martie 1991 a Uniunii Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere. Este meritul regretaţilor Mr. Memetea Dumitru şi Mr. Gruiescu Gheorghe, care au organizat adunarea de constituire a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și au pus la dispoziție acesteia spațiile și logistica necesare pentru începerea și buna desfășurare a activității.
Având în vedere faptul că, în anul 1990, la 31 mai, a fost înfiinţată prima asociaţie formată din personal în rezervă sau în retragere, reluând o tradiţie datând din 1925, întreruptă abuziv în 1948, s-a propus această dată ca zi a rezerviştilor militari, în acest sens adoptându-se Hotărârea de Guvern nr. 467 din 12 mai 2010.
Începând din 2010, Ziua Rezervistului Militar reprezintă unul din momentele ,,de sărbătoare ale Armatei şi ţării, prilej cu care sunt omagiaţi toţi cei care au îmbrăcat haina militară, au jurat, sub faldurile Drapelului de luptă, să-şi apere ţara chiar cu preţul vieţii şi acum, datorită vârstei, sorţii sau alegerii lor nu mai fac parte din personalul Armatei Române.
Astăzi se sărbătoreşte Ziua Rezervistului Militar, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată. Guvernul a adoptat anul trecut hotărârea de instituire a acestei zile la data de 31 mai. “Aniversarea Zilei Rezervistului Militar ne oferă onorantul prilej de a ne exprima deplina apreciere faţă de cei care au scris pagini de eroism la toate marile construcţii ale României. Este un moment important, impregnat de simbolism şi semnificaţii speciale. Pentru noi, românii, aceste semnificaţii sunt cu atât mai profunde cu cât istoria a probat de-a lungul timpului legătura strânsă dintre interesele naţiunii române şi cele ale armatei”.

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, Filiala Oradea  adreseaza gânduri  bune tuturor REZERVIŞTILOR MILITARI ROMÂNI,  succese în activitatea Asociaţiilor reprezentative ale acestora şi urarea :
”LA MULŢI ANI REZERVIST MILITAR !”
BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE - FILIALA ORADEA
Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA