joi, 24 noiembrie 2011

Convocare

Miercuri 30 noiembrie 2001 la orele 17.00, în Sala mare a primăriei minicipiului Oradea, va avea loc şedinţa semestriala a filialei noastre cu următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate pe anul 2011
2. Organizarea acţiunilor pentru colaborare cu FACIAS
3. Situaţia proceselor la data de 30.11.20011
4. Protocol de stabilire a modalitaţilor de susţinere reciprocă cu forţele politice din judeţul Bihor
5. Alegera secretarului Filialei

Presedinte
Rz. Valer Toncean