joi, 20 octombrie 2011

Invitatie

Col.dr. Constantin Mosincat, membru al sindicatului nostru coorganizator va invita sa luati parte la sesiunea de comunicari stiintifice.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CAVALERILOR DE CLIO

AHIVELE NAŢIONALE-SERVICIUL JUDEŢEAN BIHOR

PROTOPOPIATUL ORTODOX ORADEA

ASOCIAŢIA CULTUL EROILOR - FILIALA BIHOR

INVITAŢIE - PROGRAM

SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ CU TEMA:

90 de ANI DE LA APARIŢIA REVISTELOR:

CELE TREI CRIŞURI ŞI LEGEA ROMÂNEASCĂ

21 OCTOMBRIEIE 2011

PROTOPOPIATUL ORTODOX ORADEA – Str. Roman Ciorogariu Nr.10

09.45 – 10.00 Primirea participanţilor la sesiune. Difuzarea programului.

10.00 -10.15 DESCHIDEREA OFICIALĂ A SESIUNII

· Cuvânt de salut adresat participanţilor la Sesiune de Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT – Preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO

10.15-12.00 Partea I-a COMUNICĂRI:

Moderator: Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT

1. Prof. univ. dr. Viorel FAUR, Revista Cele trei Crişuri la 90 de ani de la apariţie;

2. Pr. Octavian Dorel RUSU, Revista Legea românească tribună a ortodoxiei în vestul României;

3. Dr. Bujor DULGĂU, Monumentul de la Satu Mare închinat reîntregirii neamului (1922);

4. Pr. prof. univ. dr. Miron ERDEI, Un martor ocular al istoriei Episcopiei Oradiei, pr. arhid. prof. dr. Teodor Savu;

5. Prof. Ioan Aurel POPOVICI, Pr. Vasile Sabău, Pe urmele Fundaţiei Episcop Roman Ciorogariu;

12.00-12.15 PAUZĂ

12.15-13.00 Partea a II-a COMUNICĂRI

MODERATORI: Prof. univ. dr. Viorel FAUR

6. Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT, George Bacaloglu de la ordin la pasiune în fruntea revistei Cele trei Crişuri;

7. Pr. drd. Ioan Mircea GHITEA, 75 de ani de la intronizarea episcopului martir dr. Nicolae Popoviciu reflectată în Legea Românească;

8. Col. r. drd. Dan POINAR, Corespondenţa dintre generalul Şerbescu şi episcopul Roman R. Ciorogariu referitoare la repatrierea osemintelor ostaşilor-eroi români căzuţi la Tisa;

9. Prof. dr. Livia GHIURCUŢA, Prezenţa lui George Sofronie în paginile revistei Cele trei Crişuri;

10. Prof. dr. Elisaveta ROŞU, 90 de ani de la intronizarea episcopului Roman R. Ciorogariu, întemeietorul revistei Legea Românească;

11. Prof. Cornelia GHINEA, Biserica militară din Oradea în perioada interbelică. Contribuţia armatei la edificarea unor biserici ortodoxe în Bihor ofiţerilor la separarea şi înzestrarea ei.

BIBLIOTECA EPISCOPIEI ORTODOXE

VITRINĂ DE REVISTE.:CELE TREI CRIŞURI; LEGEA ROMÂNEASCĂ

Organizator, bibliotecar UNGUR