joi, 25 iunie 2015

ZIUA DRAPELULUI

    Ziua Drapelului – ştiută şi ca Ziua Tricolorului – a fost proclamată prin lege în 1998 pentru marcarea de către autorităţile publice prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific.
        În 1834, voivodul Alexandru Ghica al Ţării Româneşti a atribuit Armatei ca steag tricolorul, cu cele 3 culori – roşu, galben şi albastru – consfinţirea steagului având loc prin decret în timpul Revoluţiei paşoptiste – când s-a precizat că pentru stindard „culorile sunt albastru închis, galben deschis şi roşu carmin”, dispuse vertical, aranjate în ordinea următoare: „lângă lemn vine albastru, apoi galben şi apoi roşu fâlfâind“.
 
        Ziua Drapelului a fost instituită pentru a marca data de 26 Iunie 1848, când guvernul a hotărât că tricolorul – roşu, galben şi albastru – reprezintă steagul Ţării Româneşti.
     Drapelul Tricolor Românesc, alături de stemă şi imnul naţional reprezintă un însemn important al neamului nostru.

      Tricolorul românesc a străbătut până în momentul afirmării sale ca simbol naţional, mai multe perioade, prima fiind cea a opţiunii pentru cele trei culori: albastru, galben şi roşu. 
Semnificaţia celor trei culori este următoarea:  
ALBASTRU reprezintă aerul, cel mai nobil element şi simbolizează blândeţea, frumuseţea şi buna credinţă, amintind şi legea strămoşească creştină.  
GALBEN este simbolul forţei, al bogăţiei şi al purităţii. Ea reprezintă şi culoarea holdelor de grâu copt. 
ROŞU reprezintă simbolul măririi, al bucuriei, îndrăznelii şi generozităţii. Simbolizează de asemenea, sângele vărsat în lupte, puterea de viaţă şi energie strămoşească.
        Pe pânza drapelului răscoalei lui Tudor Vladimirescu în cadrul căreia li se atribuie pentru prima oară semnificația:  
Libertate (albastrul cerului),  
Dreptate (galbenul ogoarelor), 
Frăție (roșul sângelui).

       Tricolorul este menit să inducă cetățenilor sentimentul de identificare și de apartenență.       Drapelul a fost adoptat în 1867, în forma pe care o are și astăzi, în timpul domniei lui Carol I (aprilie 1866 – 27 septembrie/10 octombrie 1914).

       Tricolorul este simbol de libertate la 1848 și de unitate la 1859. Îi însoțește pe ostașii care aduc independența României în 1877 și pe cei care au luptat pentru unitate, la 1918 (făurirea statului național unit).

       Constituția de la 1948, după instaurarea Republicii, preciza poziționarea stemei în centrul steagului  (tradiție rămasă până în 1989). În acel moment, toate țările socialiste sua comuniste și-au schimbat stemele, introducând elemente sovietice. Românii vor decupa stema cu elemente sovietice de pe steag în Decembrie 1989.

        Încă din 17 decembrie 1989, în timpul Revoluției de la Timișoara, stema Republicii Socialiste România a fost îndepărtată de pe tricolor, fiind privită ca însemn al regimului dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. Acest lucru s-a realizat de cele mai multe ori prin tăierea sau ruperea zonei centrale a fâșiei galbene, de unde și sintagma „drapel cu gaură”.

26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național sau Ziua Tricolorului prin Legea numărul 96 din 20 mai 1998.


Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA