ZIUA FINANTISTILOR MILITARI
Înaltul Decret Regal nr. 6625 din 20 mai 1891 ce a consfintit înfiintarea în cadrul Ministerului de Rãzboi a Directiei a 7-a a contabilitãtii controlului si pensiilor, constituie momentul de referintã în istoria ostirii române în dezvoltarea si afirmarea structurii financiar contabilã.Se împlinea astfel o mai veche nãzuintã a armatei si anume aceea de a avea o structurã specializatã în cadrul unei administratii adecvate care sã-i asigure cele necesare pentru trai, întretinere si dotare, o pregãtire completã din timp de pace pentru situatii de crizã sau rãzboi.
De-a lungul timpului aceastã structurã sub diferitele ei denumiri, directia financiarã, directia contabilitate si buget, directia financiar contabilã ,au ca preocupare principalã si permanentã gestionarea fondurilor  armatei în conditiile respectãrii întocmai a legislatiei normativelor în vigoare, pentru prevenirea risipei si a producerii de pagube.
Transformãrile petrecute în societatea româneascã dupã evenimentele din decembrie 1989 au impus eforturi sustinute din partea personalului care îsi desfãsoarã activitatea în compartimentele financiar contabile din armatã pentru cunoasterea si aplicarea corectã în orice moment a prevederilor legislatiei economico-financiare. Nu de putine ori ne-am desfãsurat activitatea specificã, în conditiile unui buget de austeritate, cu atât mai mari si diverse fiind eforturile depuse în acest sens. Consider cã eforturile noastre sustinute de profesionalism si rãspundere au asigurat si vor asigura in continuare îndeplinirea atributiunilor ce le revin FINANTISTILOR în raport cu cerintele organismului militar.
La ceas aniversar doresc tuturor financiarilor militari, persoanelor care încadreazã si care au incadrat compartimentele financiar contabile din armatã, urãri de multã sãnãtate si împlinire în tot ce si-au propus.
În fiecare an pe 20 mai sãrbãtorim Ziua Financiarului Militar, anul acesta marcând aniversarea a 117 ani de existentã a acestei specialitãti militare. Principalele repere istorice ale acestei sãrbãtori si a transformãrilor din domeniul financiar, imi prilejuiesc ocazia de a transmite tuturor finantistilor activi si  rezervisti un R.O.F. din toate punctele de vedere !
LA MULTI, FRUMOSI SI SANATOSI ANI !
SECRETARUL BIROULUI OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA
LT.COL. (Rz.) FINANCIAR, TUDOR ALEXANDRU - COSTEL