sâmbătă, 10 noiembrie 2012

ZIUA ARTILERIEI ROMANE


ZIUA ARTILERIEI ROMANE
Începuturile artileriei se pierd în negura vremurilor, deși noțiunea de artilerie a apărut destul de recent la scara istoriei, pe la mijlocul veacului al XV-lea. Termenul "artilerie" derivă din verbul arhaic francez "artiller", care înseamnă arta de a construi si mânui, pe timpul luptelor, diferite mașini de război.  În anul 1843, domnitorul ţării Româneşti, Gheorghe Bibescu, întreprinde o călătorie la Constantinopol. La înapoiere sultanul îi dăruieşte patru tunuri cu ţeava din bronz (calibru 80 mm) ca "să slujească întru paza bunei rânduieli şi liniştei obşteşti".
În anul 1835, Adunarea Naţională din ţara Românească a propus introducerea artileriei în organizarea armatei naţionale. 10 noiembrie 1843 este pentru istoria artileriei române o dată memorabilă, un nou punct de plecare, ce marchează începutul procesului devenirii artileriei moderne în ţara noastră.1843-1850 sunt anii organizării primelor baterii de artilerie în ţara Românească şi Moldova, a înfiinţării unor turnătorii proprii în Munţii Apuseni, a folosirii tunurilor în luptele purtate pentru realizarea unor idealuri la care poporul român aspira de veacuri. De la începuturile organizării ei pe fundamente moderne, artileria se impune ca o armă complexă. Devenirea ei priveşte nu numai organizarea, ci şi, dotarea, reglementarea şi instrucţia. La 23 noiembrie 1861, în baza aprobării domnitorului Al.I.Cuza, este emis Înaltul ordin de zi nr. 344 prin care Direcţia Stabilimentelor de material de artilerie se organizează pe 3 secţii: Pirotehnie, Arsenalul de construcţii al armatei şi Fabrica de pulbere. În septembrie 1860 este publicat în Monitorul oastei primul regulament de trageri pentru artileria română, întocmit de maiorul George Manu şi intitulat "Teoria dării".În decembrie 1860 este publicată "Legea organizării puterii armate" potrivit căreia în cadrul armatei române se constituie "Corpul de artilerie", compus din statul major al armei şi unităţile de artilerie. Primul război mondial găseşte artileria română în plin efort de dezvoltare, organizare şi re-organizare, pregătire a personalului şi integrare în structurile la fel de mobile pentru căutarea drumului optim al devenirii lor în unitatea armatei. În anul 1939, România avea capacitatea de a mobiliza următoarele unităţi de artilerie: 31 de brigăzi şi 79 de regimente.
În perioada postbelică, până în anul 1989, armata română a cunoscut consecinţele transformatoare impuse de aberanta cursă a înarmărilor generată de factorii politici sub semnul zodiei războiului rece.
Era post război rece opune logicii cursei pentru cantitate, logica cursei pentru calitate.    În aceste condiţii este foarte important ca şi în armata română să se conceapă şi să se pună în operă un sistem artileristic capabil să ofere: disponibilitate îmbunătăţită, siguranţă mai mare, timp de ripostă redus, interoperabilitate în NATO, precizie ridicată, eficienţă sporită.
Si  în Armata României termenul "artilerie" înseamnă mai mult decât un simplu tun sau obuzier. Prin artilerie înţelegem sistemele văzute ca un tot unitar, precum sunt elementele componente ale unei fiinţe vii: sistemele de supraveghere, recunoaştere şi de determinări meteo şi balistice; sistemele de comandă şi control; sistemele de armament şi sistemul de foc; sistemul logistic.
Pe 10 noiembrie 2012 se împlinesc 169 de ani de când a fost înfiinţată prima baterie de artilerie de către domnitorul Ţării Româneşti, prinţul Gheorghe Bibescu, legiferându-se astfel existenţa ARTILERIEI ca armă de sine stătătoare.
Sărbătorirea zilei artileriştilor este un prilej pentru a ne exprima ataşamentul la valorile spirituale ale oştirii române şi de a omagia trecutul glorios al armei noastre.
LA MULȚI, FRUMOȘI ȘI SĂNĂTOȘI ANI !
BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA
SECRETAR , LT.COL. DIPL. EC.(Rz.)  TUDOR ALEXANDRU - COSTEL