marți, 6 noiembrie 2012

ZIUA TRUPELOR DE CĂI FERATE ȘI TRANSPORTURILORZIUA TRUPELOR DE CĂI FERATE ȘI TRANSPORTURILOR
“Ziua Transporturilor Militare” este marcată astăzi în întreaga ţară.
La 16 noiembrie 1880, odată cu înfiinţarea celui de-al doilea batalion de geniu s-a constituit şi câte o companie de căi ferate, primele subunităţi de acest fel din Armata română.
A fost înfiinţat în cadrul Direcţiei a II-a din Ministerul de Război, Biroul 3 Transporturi Militare. Astfel, structurile de mişcare şi transport au reprezentat de la înfiinţarea lor un element important în asigurarea sprijinului logistic, necesar îndeplinirii misiunilor încredinţate forţelor armate române. Nevoile crescânde de deplasare a trupelor şi de asigurare a unor cantităţi apreciabile de materiale au impus redimensionarea şi transformarea structurilor militare de transporturi. Aceasta s-a dezvoltat ca reacţie la necesităţi, ajungând în perioada celui de-al doilea Război Mondial, la peste 50 de mii de oameni. După anul 1990, odată cu restructurarea şi redimensionarea armatei, trupele de căi ferate s-au
integrat procesului de restructurare şi modernizare al armatei române, suferind transformări şi reduceri.
Structurile de mişcare şi transport din Armata României cuprind Centrul de coordonare a mişcării cu opt birouri transporturi teritorial la Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj , Braşov, Iaşi, Galaţi şi Constanţa. La nivelul statelor majore există secţii, birouri sau compartimente, batalioane, companii, plutoane de mişcare şi transport. Centrul de coordonare al mişcării, constituit în anul 2000 s-a înfiinţat din necesitatea de a realiza structuri de transporturi militare compatibile cu cele existente în ţările membre NATO. Centrul participă la elaborarea actelor normative, specifice în domeniul transporturilor militare şi îi revine şi sarcina de a asigura legătura permanentă, schimbul de date şi informaţii cu centrul aliat de coordonare a mişcării la comandamentul suprem al puterilor aliate din Europa.
Militarii din domeniul transporturilor militare se bucură de prestigiu în rândul camarazilor din Armata României câştigat printr-o istorie interesantă şi bogată. Misiunea încredinţată de conducerea armatei, specialiştilor din domeniul transporturilor militare a fost îndeplinită întotdeauna cu rezultate remarcabile.
Sa îi felicitam pe cei ce mai slujesc aceasta arma, și sa avem certitudinea  și speranța că arma  Căi Ferate nu a ajuns "pe linie moarta", și că își va aduce și în continuare aportul pentru atingerea standardelor internaționale pe aceasta "linie" profesionala.
LA MULTI, FRUMOSI SI SANATOSI ANI !
BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA
SECRETAR , LT.COL. DIPL. EC.(Rz.)  TUDOR ALEXANDRU - COSTEL