vineri, 7 decembrie 2012

O ACTIVITATE A SINDICALIȘTILOR ORĂDENI AȘTEPTATĂ CU MULT INTERES


O ACTIVITATE A SINDICALIȘTILOR ORĂDENI AȘTEPTATĂ CU MULT INTERES

In data de 06.12.2012, începând cu ora 14.00, la Cercul Militar Oradea a avut loc o întâlnire a militarilor cu d-na Simona Sârbu - consilier juridic al ministrului apărării naționale.
            Subiectul:  Stadiul proiectului legii pensiilor militare(ocupaționale!) coroborat cu situația actuala a pensionarilor militari.
            Deși întâlnirea viza și personalul activ din M.Ap.N., M.I., S.R.I., etc..., participanții au fost numai pensionari din sistemele de apărare menționate mai sus.
            După prezentările de rigoare, d-na consilier a expus în sinteza elementele principale ale viitoarei - speram(!) - legi a pensiilor , din care subliniez câteva :
- va avea caracter de lege ocupaționala fiind separata fata de pensiile civililor, deci va ieși de sub egida asigurărilor sociale
- va reda statutul social al personalului militar pensionar/in rezerva
- valoarea pensiei va avea la baza solda/venitul cel mai avantajos din ultimii cinci ani de activitate ca militar, criteriile de calcul respectând actualul algoritm bazat pe sistem de punctaj
-  va conține un mod de indexare care sa fie coroborat cu evoluția soldelor personalului activ
-  nu va restricționa dreptul de cumul al veniturilor.


Din discuțiile ulterioare menționez o serie de puncte de vedere notabile:
            S-a menționat faptul ca peste 90% din actualele pensii recalculate/revizuite sunt greșite pentru ca baza de calcul - așa cum prevăd actualele reglementari - nu poate fi respectata, acesta fiind și motivul principal de emitere a noii legi. Cauze: evidente incomplete, greu accesibile coroborat cu lipsa de personal pentru prelucrare date. în completare - pe fondul interpelărilor - s-a recunoscut și incompetenta personalului implicat în procesul de recalculare/revizuire !!!
            A fost subliniat faptul ca se insista ca, în prealabil, sa se emită o ordonanță care sa aducă valoarea pensiilor reduse la cuantumul aferent Legii 164 fără scăderea pensiilor crescute. Asta ca măsură reparatorie imediata - având în vedere ca nu a putut preciza un termen de finalizare a procesului de trecere a proiectului prin toate comisiile, si, ulterior în parlament, spre aprobare. 
            A reieșit ca se așteaptă o opoziție semnificativa din partea reprezentanților( și interesaților de...) fondurilor(e) private de pensii considerând pierderea unui număr semnificativ de cotizanți bugetari cu venituri peste medie!!!  
            Nu s-au putut face precizări asupra posibilității de recuperare a diferențelor valorice dintre actualele pensii în plata ( diminuate)  și eventuala valoare revenita, fără însă a se anula aceasta posibilitate.

            In concluzie, pentru membrii de sindicat:
                        PANA NU SE VA CONCRETIZA CEVA VIABIL CONTINUATI CU REVENDICAREA DREPTURILOR PIERDUTE SI... SPERATI!!!
              
               Cu respect,
           
Cdor.ing. (r) Pogaceanu Teodor-Ion - Vicepresedinte
Tel: 0723288291
E-mail: tdy_n_ursu@yahoo.co.uk

CAMARAZI!
Daca exista voință politica, problema noastră se poate rezolva.
Vinovații sa plătească!
O inițiativă individuala a generat la 06 decembrie 2012 o întâlnire de lucru între consilierul juridic al M.Ap.N. d-na Luminița Simona Sârbu și cadre militare în rezerva, retragere și disponibilizate din garnizoana Oradea.
            Activitatea s-a desfășurat într-un climat de responsabilitate și transparenta, ca de altfel în toate garnizoanele din țară.
            Teme de dezbatere:
            - informare cu privire la actele normative elaborate sau în curs de elaborare de către minister în materie de pensii militare(MApN, MAI, SRI);
            - stadiul și nemulțumirile cadrelor militare în rezerva, retragere și disponibilizate referitoare la imorala recalculare sau revizuire a pensiilor militare de stat săvârșită de guvernul Boc cu ministrul de resort de trista amintire…;
            - situații concrete prezentate de către participanți referitoare la inexactități în stabilirea veniturilor lunare, incompetenta în lucru a funcționarilor, depășirea de evenimente a Caselor de Pensii în răspunsul la contestații, etc;
            Concluzii:
-          noua lege a pensiilor este gata și trimisa pe fluxul guvernamental, apoi se va trimite parlamentului spre analiza și aprobare;
-          se impune generarea unui act normativ care sa repare nedreptățile generate, aplicabil celor cu veniturile diminuate pana la aprobarea legii și aplicarea acesteia;
-          necesitatea ca toate cadrele militare active, în rezerva, retragere sau disponibilizate sa se manifeste mai active in cerința asupra respectării drepturilor câștigate;
-          necesitatea ca toate cadrele militare active, în rezerva, retragere sau disponibilizate sa se manifeste mai hotărât în cerința asupra respectării drepturilor odată câștigate;
-          prin mijloace democratice și în mod continuu, organizațiile rezerviștilor să fie unite, sa-si promoveze drepturile, sa le clameze în toate ocaziile, astfel ca guvernanții sa-și îndeplinească promisiunile;
-          dezbaterea a contribuit la confortul personal al fiecărui rezervist, a reaprins speranța rezolvării problemelor, a mărit încrederea și convingerea exprimata în titlul comunicării.

Onoarea nu ne-a părăsit, guvernanții speră să ne regăsească!
Col. (r) Fârca Simedru - Șef compartiment juridic (MApN)
Tel. 0736601130, 0748892115, 0359428095
Lt. Col. (r) Moldovan Gavril - Șef compartiment juridic (MAI)
Tel: 0741754937, 0259369720