vineri, 13 septembrie 2013

Ziua Pompierilor din România şi aniversarea a 165 de ani de la Bătălia din Dealu Spirii.Ziua Pompierilor din România şi aniversarea a 165 de ani de la Bătălia din Dealu Spirii.
Rememorăm, în această zi de 13 Septembrie, o extraordinară pagină de bravură şi jertfă a Istoriei neamului românesc, scrisă în urmă cu 165 de ani, pe Dealu Spirii din Bucureşti de catre Compania de pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu în înfruntarea crâncenă şi inegală cu trupele otomane, venite să înăbuşe revoluţia paşoptistă din Ţara Românească.
Glorioasa tradiţie de luptă a pompierilor militari, care îşi are sorgintea în acea eroică zi de 13 Septembrie 1848, a fost reconfirmată necontenit, de-a lungul timpului, în bătăliile Războiului de Independenţă de la 1877, pe câmpurile de luptă din cele două Războaie Mondiale ale secolului trecut şi continuă, şi astăzi, la fel de aprig, pe fronturile pândite de pericole şi pline de neprevăzut ale situaţiilor de urgenţă.

La 13 septembrie 1848, Compania de Pompieri din București, aflată sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, s-a opus trupelor otomane. Amprenta istorică avea să se imprime pe Dealul Spirii, unde 166 de pompieri români au opus rezistență, cu îndârjire și curaj, celor 5.000 de otomani.

Intrarea în Bucuresti a trupelor de invazie a prilejuit unitatilor române prezente în garnizoana – printre care si Compania de Pompieri – unul dintre cele mai înaltatoare momente ale Revolutiei române de la 1848: înclestarea din Dealul Spirii, devenita simbol al luptei pentru libertate si independenta nationala a poporului român.
Pompierii au dovedit pe timpul luptei din Dealul Spirii vitejie, curaj si dibacie în rezolvarea situatiilor de lupta, capacitate de rezistenta si spirit de sacrificiu în inegala confruntare cu trupele otomane covârsitoare.
Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul si patriotismul pompierilor militari, acorda în anul 1860 participantilor la eroicul act pensii pe viata si prima medalie româneasca: PRO VIRTUTE MILITARI. Iar în 1863, când ostirea româna primea noile drapele, nu întâmplator domnitorul Alexandru Ioan Cuza alegea pentru aceasta festivitate data de 13 septembrie.

Se cuvine, ca în fiecare an, să cinstim memoria înaintaşilor pompieri, care şi-au dat viaţa pentru dreptate şi libertate, pentru independanţa de stat a României şi pentru apărarea şi salvarea vieţii semenilor, ducând mai departe, cu onoare şi devotament, nobila misiune încredinţată.

“CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI EROILOR POMPIERI!”
LA MULTI, FRUMOSI SI SANATOSI ANI !
BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA
SECRETAR , LT.COL. (Rz.) TUDOR ALEXANDRU - COSTEL