marți, 21 ianuarie 2014

Ce modificări aduce în 2014 noul salariu mediu pe economie?

Fiecare început de an atrage după sine o serie de modificări legislative, fie că este vorba de salarii, contribuţii, fie că facem referire la modificări ale Codului Fiscal şi ale legilor speciale pentru departamentul contabil.

Anul trecut am făcut o sinteză a impactului pe care îl are salariul mediu pe economie şi care sunt modificările în lanţ ce trebuie urmărite. În cele ce urmează veţi regăsi actualizate informaţiile legate de salariul mediu pe economie.
Salariul mediu pe economie s-a modificat de la suma de 2.223 de lei (corespunzător anului 2013, lunile februarie – decembrie) la suma de 2.298 de lei, conform Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2014 (Legea nr. 340/2013, art. 16).
Creşterea cu 75 de lei a salariului mediu pe economie a atras după sine o serie de majorări:

1. Cuantumul ajutorului de deces în cazul salariatului sau pensionarului este, conform art. 17, lit. a) din Legea nr. 340/2013, în sumă de 2.298 de lei.

2. Cuantumul ajutorului de deces în cazul unei membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, conform aceluiaşi articol, dar lit. b), este în sumă de 1.149 de lei. Condiţia acordării ajutorului de deces în cazul unui membru de familie este aceea ca respectiva persoană să se afle în întreţinrea titularului la data decesului.

3. Conform art. 296^22, alin. (1) din Codul Fiscal, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (în cuantum de 804 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de cinci ori acest câştig (în cuantum de  11.490 de lei).

4. Conform art. 296^6, alin. (6) din Codul Fiscal, “pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut (…), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă”.

5. Conform Legii nr. 340/2013, art. 18, pentru anul 2014, valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.
Foto: Sxc.hu

Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA