marți, 20 mai 2014

LA MULTI ANI FINANCIARILOR MILITARI ACTIVI SI IN REZERVA !LA MULTI ANI FINANCIARI MILITARI !

Prin înaltul Decret Regal nr. 6625 din 20 mai 1891 s-a consfintit înfiintarea în cadrul Ministerului de Rãzboi a Directiei a 7-a a contabilitãtii controlului si pensiilor.Acest act constituie un moment de referintã în istoria ostirii românesti, în dezvoltarea si afirmarea structurii financiar contabile.
De-a lungul timpului aceastã structurã sub diferitele ei denumiri, directia financiarã, directia contabilitate si buget, directia financiar contabilã ,au ca preocupare principalã si permanentã gestionarea fondurilor  armatei în conditiile respectãrii întocmai a legislatiei normativelor în vigoare, pentru prevenirea risipei si a producerii de pagube.
Transformãrile petrecute în societatea româneascã dupã evenimentele din decembrie 1989 au impus eforturi sustinute din partea personalului care îsi desfãsoarã activitatea în compartimentele financiar contabile din armatã pentru cunoasterea si aplicarea corectã în orice moment a prevederilor legislatiei economico-financiare.
Nu de putine ori activitatea specificã s-a desfasurat în conditiile unui buget de austeritate, cu atât mai mari si diverse fiind eforturile depuse în acest sens. Eforturile sustinute cu profesionalism si rãspundere au asigurat si vor asigura in continuare îndeplinirea atributiunilor ce le revin
                                               FINANCIARILOR MILITARI
                           în raport cu cerintele organismului militar.
La ceas aniversar doresc tuturor financiarilor militari, persoanelor care încadreazã si care au incadrat compartimentele financiar contabile din armatã, urãri de multã sãnãtate si împlinire în tot ce si-au propus.

În fiecare an pe 20 mai sãrbãtorim Ziua Financiarului Militar, anul acesta marcând aniversarea a 123 ani
( 9 ANI dupa calendarul nou al M.Ap.N. )
de existentã a acestei specialitãti militare.
Principalele repere istorice ale acestei sãrbãtori si a transformãrilor din domeniul financiar, imi prilejuiesc placuta ocazia de a transmite tuturor financiarilor militari activi si  rezervisti :
”un R.O.F. din toate punctele de vedere !”

LA MULTI, FRUMOSI SI SANATOSI ANI !

SECRETARUL BIROULUI OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA

LT.COL. (Rz.) DIPL. EC. FINANCIAR, TUDOR ALEXANDRU - COSTEL