vineri, 30 mai 2014

DE 4 ANI SE SARBATORESTE ”ZIUA REZERVISTULUI MILITAR” - LA MULTI ANI, SANATOSI SI FRUMOSI TUTUROR REZERVISTILOR MILITARI ROMANI !Ziua rezervistului militar

Prin rezervişti militari se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere, respectiv soldaţi, gradaţi, subofiţeri, maiştri militari, ofiţeri şi generali, indiferent de instituţia publică din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în care şi-au desfăşurat activitatea.Rezerviştii militari au adus o contribuţie importantă la păstrarea Independenţei şi Suveranităţii ţării, a valorilor militare şi culturale ale poporului român. Instituirea unei zile a rezerviştilor militari constitute o recunoaştere a rolului acestora, de-a lungul istoriei, în cadrul societăţii româneşti.
Să ne amintim că la Arad, încă din 15 martie 1990, se reînfințează la Casa Armatei pentru prima dată în țară, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, fapt ce avea să se amplifice în toate garnizoanele militare din țară și să ducă la înființarea în 20 martie 1991 a Uniunii Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere. Este meritul regretaţilor Mr. Memetea Dumitru şi Mr. Gruiescu Gheorghe, care au organizat adunarea de constituire a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și au pus la dispoziție acesteia spațiile și logistica necesare pentru începerea și buna desfășurare a activității.
Având în vedere faptul că, în anul 1990, la 31 mai, a fost înfiinţată prima asociaţie formată din personal în rezervă sau în retragere, reluând o tradiţie datând din 1925, întreruptă abuziv în 1948, s-a propus această dată ca zi a rezerviştilor militari, în acest sens adoptându-se Hotărârea de Guvern nr. 467 din 12 mai 2010.
Începând din 2010, Ziua Rezervistului Militar reprezintă unul din momentele ,,de sărbătoare ale Armatei şi ţării, prilej cu care sunt omagiaţi toţi cei care au îmbrăcat haina militară, au jurat, sub faldurile Drapelului de luptă, să-şi apere ţara chiar cu preţul vieţii şi acum, datorită vârstei, sorţii sau alegerii lor nu mai fac parte din personalul Armatei Române.
Astăzi se sărbătoreşte Ziua Rezervistului Militar, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată. Guvernul a adoptat anul trecut hotărârea de instituire a acestei zile la data de 31 mai. “Aniversarea Zilei Rezervistului Militar ne oferă onorantul prilej de a ne exprima deplina apreciere faţă de cei care au scris pagini de eroism la toate marile construcţii ale României. Este un moment important, impregnat de simbolism şi semnificaţii speciale. Pentru noi, românii, aceste semnificaţii sunt cu atât mai profunde cu cât istoria a probat de-a lungul timpului legătura strânsă dintre interesele naţiunii române şi cele ale armatei”.

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, Filiala Oradea  adreseaza gânduri  bune tuturor REZERVIŞTILOR MILITARI ROMÂNI,  succese în activitatea Asociaţiilor reprezentative ale acestora şi urarea :
”LA MULŢI ANI REZERVIST MILITAR !”
BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE - FILIALA ORADEA
Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA