miercuri, 19 noiembrie 2014

INCREDIBIL DAR ADEVARAT          
 INCREDIBIL DAR ADEVARAT

           Vineri, 14 nov a.c., la TMB a avut loc un fapt stigator la cer: completul de judecata prezidat de d-na judecator Vasile Cristea Mirela Simona s-a pronuntat in doua dosare, cu aceiasi cauza, (nr.  4983/3/2014 si nr. 9395/3/2014 ) in felul urmator:
Ora estimata: 08:30
Complet: C17
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca nefondată. În baza art. 187 C. proc. civ. obligă reclamanţii la plata amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei pentru fiecare reclamant. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică azi 14.11.2014.
Document: Hotarâre  10734/2014  14.11.2014

           Pentru a intelege situatia trebuie sa va redam mai jos atat  prevederea legala la care dna judecator face trimitere, cat  si contextul in care s-a petrecut „actul de justitie”. Mai intai prevederea legala, art. 187 din C. pr. civ. , care este relativ amplu, in doua puncte, astfel:
        Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni
    (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:
    1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
    a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
    b) formularea, cu rea-credinţă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;
    c) obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi;
    d) obţinerea, cu rea-credinţă, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;
    e) contestarea, cu rea-credinţă, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticităţii unei înregistrări audio sau video;
    f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;
    2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei:
    a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanţă, în afară de cazul în care acesta este minor;
    b) neaducerea, la termenul fixat de instanţă, a martorului încuviinţat, de către partea care, din motive imputabile, nu şi-a îndeplinit această obligaţie;
    c) neprezentarea avocatului, care nu şi-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceştia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanţă, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;
    d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute;
    e) neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
    f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deţine, la termenul fixat în acest scop de instanţă;
    g) refuzul sau omisiunea unei autorităţi ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanţei şi la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele şi evidenţele ei;
    h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură;
    i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor ce revin judecătorilor, experţilor desemnaţi de instanţă în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţei.
    (2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligaţiile ce le revin.
       Cu tot efortul nostru, pe baza cunostintelor juridice pe care le-am dobandit obtinand licenta de specialitate la acelasi tip de scoala ca doamna judecator, marturisim ca nu am putut in niciun fel face incadrarea exacta a situatiei noastre in prevederile articolului invocat.
        Cat priveste contextul “intamplarii”, va informam ca doamna judecator a avut in alt dosar o atiutudine extrem de ostila fata de consilierul nostru juridic, amenintandu-l cu amenda daca continua sa sustina un punct de vedere perfect legal, in favoarea unui coleg, cu privire la o expertiza financiara. In acel dosar doamna judecator a obligat expertul financiar sa refaca raportul de expertiza dupa cum a dorit domnia sa, in baza prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, in conditiile in care petentul s-a pensionat insa in baza Legii nr. 164/2001, text neopozabil colegului nostru. O astfel de expertiza nebazata pe realitate ar fi condus la diminuarea cuantumului pensiei in mod cu totul nejustificat. Neputand sa-si duca la bun sfarsit demersul, intrucat contestatorul a fost consiliat sa renunte la judecata, doamna judecator l-a tinut minte pe dl col Staicu, iar cand l-a vazut vineri din nou instanta “a luat foc”, crezand ca acesta-i momentul dulcei razbunarii!
         In aceasta sitiuatie incredibila, in care actul de justitie se infaptuieste dupa bunul plac al unui judecator ranchiunos, va informam ca Departametul Juridic  va face urmatoarele demersuri:
-          Va formula si depune la instanta cerere de rexaminare, in cf, cu disp. art. 191 din C.Pr.Civ., in termen de 15 zile de la pronuntare (pana pe 28 nov. a.c.);
-          Dupa motivare in termen de 30 de zile vom formula si depune apelul de rigoare la instanta superioara;
-          Va  sesiza CSM, Sectia Judecatori, pentru ca Inspectia Judiciara sa analizeze modul in care doamna judecator a respectat legea;
-          Va  contacta  ambasadele statelor UE si SUA, respectiv diferite ONG-uri si organisme internationale pentru a le informa depsre modul in care se infaptuieste justitia “basista” in acest colt de lume;
-          Va depune, prin intermediul structurilor de profil din CNSC, o plangere la “Comisia de la Venetia”;
-          La nevoie, vom iesi in strada pentru a protesta public impotriva acestor abuzuri incredibile.
SEFUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN