miercuri, 12 noiembrie 2014

Ziua topogeodezilor militari

Ziua topogeodezilor militari

La 12 noiembrie Armata Română sărbătoreşte ziua geodezilor şi a cercetaşilor militari.
În urmă cu 150 de ani, la 12 noiembrie 1859, domnitorul Principatelor Române, Alexandru Ioan Cuza, semna "Înaltul Ordin de Zi nr. 83", prin care se înfiinţa, în cadrul Corpului de Stat Major General, Secţia a II-a, structură care avea ca atribuţii "tot ce atinge de lucrările topografice, geodezice şi statistice, precum şi ridicarea, lucrarea planurilor de acest fel şi aplicarea acestor lucrări la facerea hărţii cadastrale a Principatelor Unite"
Această evoluţie a avut salturi spectaculoase, mai ales după 15 ianuarie 1951, când, prin Ordinul nr. 00316 din 13 ianuarie 1951, s-a înfiinţat Direcţia Topografică Militară  cu o structură organizatorică nouă, axată pe fazele principale ale proceselor tehnologice. În baza aceluiaşi ordin s-au înfiinţat Detaşamentul Geodezic şi Detaşamentul Topografic, subordonate nemijlocit D.T.M., care erau specializate în executarea lucrărilor de cabinet şi de teren necesare întocmirii hărţii topografice a ţării.
Prin Ordinul M.Ap.N. la 1 septembrie 1961, din considerente organizatorice şi economice s-a înfiinţat Unitatea de Geodezie şi Topografie cu sediul în garnizoana Buzău, prin contopirea celor două detaşamente Geodezic şi Topografic, unitate care a continuat planurile de producţie ale acestora.
Printre realizările topogeodezilor militari se numără prima hartă topografică pe care este înscris numele de România, executarea unor lucrări topografice pentru zonele de operaţii ale armatei române în timpul Războiului de Independenţă, medalii de aur şi de argint la Expoziţia Universală de la Paris (1899), reţeaua triangulaţiei de stat de ordinul I-IV, reţeaua nivelmentului de stat de ordinul I-IV, harta topografică militară la scările 1:25 000 – 1:1 000 000, planuri topografice ale localităţilor, lucrări complexe şi deosebit de importante pentru economia naţională ş.a.
Începând cu anul 1963, după o perioadă de experimentare, s-a trecut efectiv la actualizarea hărţii topografice la scara 1: 50 000, folosind procedee topofotogrametrice moderne, activitate finalizată în anul 1973.
Având în vedere evoluţia rapidă a aparaturii şi tehnologiilor, în perioada 1968-1989 a fost proiectat, realizat şi modernizat poligonul geodezic naţional. Acesta a fost conceput ca laborator de încercări în condiţii reale a aparaturii de măsurare, a metodelor şi tehnologiilor folosite în geodezie şi domeniile conexe şi se întinde pe o suprafaţă de circa 4 000 kmp.
Din ianuarie 1991, sectorul productiv a trecut în subordinea Institutului de Cercetare, proiectare, producţie în domeniul Topogeodeziei Militare, ca secţie a acestuia, iar Unitatea de Geodezie şi Topografie şi-a schimbat denumirea în Unitate de Instrucţie şi Pregătire Topogeodezică.
LA MULTI ANI dragi camarazi topogeodezi – fosti , prezenti si viitori  ofiteri in aceasta  „ arma minunata”.
COL.(RZ.) MINEL GHINCEA