vineri, 18 decembrie 2015

INFORMARE PRIVIND CALCULUL PENSIEI, ELEMENTE SALARIALE CARE SE IAU IN CALCUL.


SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN M.A.I.
INFORMARE
Pentru a înlătura eventualele interpretări greşite privind calculul pensiei, conform prevederilor Legii nr. 223/2015, vă prezentăm, mai jos, elementele salariale care se iau in calcul, după cum urmează:
- Salariul de funcţie
- Salariul de grad
- Gradaţia
- Indemnizaţie de comandă
- Spor dispozitiv de luptă
- Spor de fidelitate
- Spor confidenţialitate
- Spor de pericol deosebit
- Spor de condiţii grele (antenă)
- Spor de izolare
- Spor de incordare psihică foarte ridicată (poliţie judiciară)
- Indemnizaţie frontieră
- Salariul de merit
- Spor pentru lucrări de excepţie
- Majorare de 75 % pentru sâmbete, duminici şi sărbatori legale
- Majorare C.A.S.
Elementele salariale de mai sus ne-au fost furnizate de Casa de pensii a M.A.I.
De asemenea, alte elemente care se iau în calcul la stabilirea pensiei sunt:
1. Numărul de ani lucrați în condiții speciale, deosebite sau normale.
2. Numarul de ani ai școlilor militare absolvite (se calculeaza la conditii normale).
3. Numarul de ani lucrati anterior intrarii în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională (in principiu, se calculeaza la conditii normale).
4. 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, modificată prin OUG din data de 09.12.2015.
5. Sporul prevăzut la Art. 108 din Legea nr. 223/2015, modificată prin OUG din data de 09.12.2015. – Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de: a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani; b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani; c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.” (se calculează doar pentru polițiștii care peste 25 de ani în anul 2011).
6. Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 85/1995 privind statutul cadrelor militare (art. 29 alin.(3) din Legea nr. 360/2002) (3) Pensionarii militari decoraţi cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.
În continuare, vă prezentăm modalităţi de calcul al pensiei, pe categorii de personal şi condiţii de muncă.Alte exemple:
Vechime 25 ani condiții speciale si vârsta de minim 47,5 ani (pentru cei care ar trebui să iasă la vârsta de 60 de ani).
- La cei 25 de ani se adună nr. de ani rezultati din condiițiile speciale - 12,5 ani = 37,5;
- Rezultatul de 37,5 se aduna cu nr. de ani ai școlii militare + numarul de ani lucrați anterior intrării în sistemul de ordine publică, siguranță națională; ex: 37,5 + 2 = 39,5.
- Din suma rezultată se scade nr. de ani lucrați efectiv: 39,5-25=14, 5 ani.
- Rezultatul de 14,5 ani se aduna cu baza de calcul 65%: 65+14,5 = 79,5 ani.
- Suma de 79,5 ani se înmulțește cu sporul de la art. 108 de 3,6, sau 9%; ex: 79,5 x 1,06 = 84, 27%. (s-a luat în calcul sporul de 6%)
- Suma rezultată de 84, 27% se înmulțește cu ordinul militar (10,15 sau 20%).
Ex: 84,27% x 1,20% = 101,124%. (s-a luat în calcul sporul de 20%)
Vechime 26 ani condiții deosebite.
- La cei 26 de ani se adună nr. de ani rezultati din condiițiile deosebite - 7,5 ani = 33,5;
- Rezultatul de 33,5 se aduna cu nr. de ani ai școlii militare + numarul de ani lucrați anterior intrării în sistemul de ordine publică, siguranță națională (dacă există); ex: 33,5 + 2 = 35,5.
- Din suma rezultată se scade nr. de ani lucrați efectiv: 35,5-26=9, 5 ani.
- Rezultatul de 9,5 ani se aduna cu baza de calcul 65%: 65+9,5 = 74,5 ani.
- Suma de 74,5 ani se înmulțește cu sporul de la art. 108 de 3,6, sau 9%; ex: 74,5 x 1,06 = 78,97 %. (s-a luat în calcul sporul de 6%)
- Suma rezultată de 78,97 se înmulțește cu ordinul militar (10,15 sau 20%).
Ex: 78,96% x 1,20% = 94,76%. (s-a luat în calcul sporul de 20%)
În situația în care există perioade diferite de condiții (speciale si deosebite), se calculeaza separat pentru fiecare perioadă, iar sumele se aduna.
Vechime 26 ani (10 conditii deosebite + 16 condiții speciale)
- 10 ani + 2,5 =12,5 ani și 16 ani + 8 = 24 ani; 24 + 12,5 = 36, 5 ani
- 36,5 + 2= 38,5 ani
- 38,5 – 26 =12,5 ani
- 65 + 12,5= 77,5
- 77,5 x 1,06 = 82,15
82,15 x 1,20%= 98,58%
BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL S.N.P.P.C.