marți, 29 decembrie 2015

MODEL CERERE RECALCULARE PENSIE MILITARA

TRANSMIT PE ACEASTA CALE UN MODEL DE CERERE CARE SA-L INTOCMITI (CINE DORESTE) PENTRU RECALCULAREA PENSIEI MILITARE IN CONDITIILE L. 223/2015 SI MODIFICATA DE O.U.G. 57/2015, ART.109, ALIN (2).Domnule director,                              Subsemnatul colonel (r)  …………………………….  domiciliat in Oradea, str. ……………………., nr……., bl………., sc………, et………., ap….., judetul Bihor, cod postal ………………, oficiu postal ……., cartier .........., posesor al C.I. seria ………. nr……………. eliberata de SPCLEP Oradea la data de ………………., CNP .………………………..,  dosar de pensie nr………………… , telefon ……………………….,  avand in vedere prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2015,  articolul 109 alineat (2) , perioada în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28 , pe care va rog sa o luati in considerare la recalcularea pensiei mele in conditiile legii, este ……………………………….. .
                             Cu stima,Domnului director
al
Casei de pensii sectoriale
a
Ministerului Apararii Nationale
Bucuresti, Drumul Taberei, nr.7-9,sector 6 , oficiu postal 66,cod postal 061352


1  din  1