vineri, 29 martie 2013

ACEASTA ADRESA VA FI TRIMISA DOMNULUI COMANDANT AL CENTRULUI MILITAR ORADEA

ACEASTA ADRESA VA FI TRIMISA DOMNULUI COMANDANT AL CENTRULUI MILITAR ORADEACOMANDATULUI CENTRULUI MILITAR JUDETEAN BIHOR

               
         SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – S.C.M.D. -reprezentat pe plan local prin Filiala 1 Bihor,
#          luând act de acţiunea de convocare/chemare a unora din pensionarii militari - sub motivaţia efectuării de precizări asupra recalculării/revizuirii cuantumului pensiei – desfăşurată de C.M.Z. Bihor, şi coroborat cu
#          obligaţiile ce-i revin faţă de membri S.C.M.D. - pensionari militari - conform prevederilor din statut, în speţă cele referitoare la apărarea intereselor acestora prin acordarea de asistenţă juridică şi protejarea lor de potenţiale abuzuri prin dezvoltarea dialogului social cu reprezentanţele teritoriale ale instituţiilor statului,
Consideră oportun să fiţi înștiințați asupra următoarelor aspecte conjuncturale:
a)      S.C.M.D. Filiala 1 Bihor a câştigat definitiv şi irevocabil în instanţa de recurs procesul cu M.Ap.N. şi C.S.P. a M.Ap.N. privind acţiunea în anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor pentru 141 din membri săi – inclusiv cheltuieli de judecată.
b)     S.C.M.D. Filiala 1 Bihor este reprezentanta în instanţă – faza de recurs – în două procese pentru anularea deciziilor de revizuire primite ulterior recalculării, termene aprilie / iunie 2013.
c)      S.C.M.D. Filiala 1 Bihor poate considera acţiunea C.M.Z. Bihor – de convocare unilaterală/personală a pensionarilor militari membri ai sindicatului – ca un abuz atât din punct de vedere juridic, atâta timp cât aceştia sunt parte în proces, cât şi datorită faptului că aceştia au urmat căile legale de contestare la C.S.P. a M.Ap.N. a gravelor erori din conţinutul adeverinţelor de venituri eliberate de instituţia ce o conduceţi şi nu de către o entitate arhivistică competentă.
d)     Corespunzător actualelor prevederi legale în vigoare, pensionarii convocaţi – figurând în evidenţele ce le deţineţi ca foste cadre militare – sunt consideraţi ca cetăţeni români fără un statut social definit, acesta limitându-se strict la criteriul financiar al asistenţei sociale. Drept pentru care, atâta timp cât executaţi un ordin intern ( indicaţie ) fără relevanţă de aplicabilitate şi asupra cetăţenilor menţionaţi, prezenţa acestora la convocarea în cauză nu este obligatorie ci strict o opţiune/acceptiune personală.
În consecinţă, prin prezenta, S.C.M.D. Filiala 1 Bihor îşi face datoria principială coroborat cu cea organizaţională să atragă atenţia asupra potenţialelor consecinţe negative a acţiunii de convocare a pensionarilor militari - ce pot greva derularea acţiunilor în instanţă - considerând şi subiectul convocării, respectiv „discutarea inexactităţilor din adeverinţe”, atâta timp cât oficial/legal nu ne mai este confirmat că C.M.Z. – ul mai are definite competenţe corespondente.
Notă:   Dacă informaţiile deţinute de noi sunt neconforme, incomplete sau neactualizate, cu respect rugăm a ne comunica – prin adresă scrisă ca raspuns la prezenta – baza legală sau datele corespunzătoare reconsiderării atitudinii exprimate.
                                   Referitor la pensionarii militari - aferent poziţiei membrilor S.C.M.D. raportat la ajungerea la actuala situaţie - considerăm necesar să subliniem următoarele:
1.      Recalcularea şi ulterior revizuirea pensiilor militare nu au fost cerute de aceştia;
2.      Tensiunile existente în rândul pensionarilor militari nu au fost create de aceştia ci sunt consecinţa aplicării aleatoare a prevederilor legale în vigoare din cursul şi ulterior anului 2010 – ex. neconformităţile evidente din adeverinţele de venituri, modul de reconsiderare a vechimii raportat la condiţiile de muncă, etc...;
3.      Asistă şi suportă  fără nici o posibilitate oficială de reacţie la neasumarea responsabilităţii erorilor făcute pe tot parcursul acţiunii de reconsiderarea cuantumului pensiilor militare.
Faţă de cele de mai sus, rugăm să:
-                     Informaţi eşaloanele superioare asupra stării de fapt – concluziile reale - desprinse din consultările cu pensionarii derulate până în prezent şi corelat cu poziţia exprimată de S.C.M.D. prin prezenta.
-                     Analizaţi oportunitatea, eficienţa şi legalitatea continuării acţiunii consultative desfăşurate, raportat la competenţele ce v-au fost definite. În definitiv lămuririle solicitate pot fi extrase – cu o semnificativă doză de obiectivitate faţă de aducerile aminte ale intervievaţilor – din memoriile personale ale acestora, la care aveţi acces nemijlocit.
-                     Evitaţi comunicarea de date neconforme – sau nedemonstrabile – care, prin aplicarea ulterioară, să se constituie în potenţială ingerinţă în stabilirea cuantumului valoric al pensiilor de după anul 2010.
Menţionând că am fost permanent – chiar daca nu s-a considerat astfel – si rămânem in continuare disponibili la o colaborare instituţională eficientă şi deschisă pentru rezolvarea amiabilă şi practică – evident cu respectarea legalităţii – a problematicii privitoare la pensionarii militari, primiţi
Respectele noastre
Vicepreşedinte Filială Bihor al S.C.M.D.
                                                                                              Secretar Filială Bihor al S.C.M.D.
 Cdor.ing.(Rz.)
Teodor-Ion Pogăceanu                                  Lt.Col.Dipl.Ec.(Rz.)
         Alexandru - Costel Tudor