vineri, 8 martie 2013

DECIZIA CIVILA NR. 615/2013-R A CURTII DE APEL ORADEA


PENTRU CLARIFICARI SUB ASPECT JURIDIC, AM RUGAMINTEA SA VA CONSULTATI CU DOMNII DE LACOMPARTIMENTUL JURIDIC AL S.C.M.D. - FILIALA ORADEA :

- Col. (r) Farca Simedru - Sef compartiment juridic (MApN)
Tel. 0736601130, 0748892115, 0359428095
- Lt. Col. (r) Moldovan Gavril - Sef compartiment juridic (MAI)
Tel: 0741754937, 0259369720


DOCUMENTUL IN FORMA FINALA SE POATE VEDEA SI CONSULTA LA SEDIUL FILIALEI IN FIECARE JOI INTRE ORELE 17.00 - 19.00.Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel - Secretar
Tel: 0736601129, 0745590321
E-mail: sanduoradea@yahoo.com

               ROMÂNIA
CURTEA DE APEL ORADEA
-         Secţia 1 civilă –
Nr. Operator de date cu
Caracter personal
-         3159 –
Dosar nr.3888/111/2011

                                      DECIZIA CIVILĂ NR.615/2013-R
     
                                      Şedinţa publică din 31 ianuarie 2013

                                      Preşedinte-Moşincat  Eugenia-judecător
                                                        -Stan Aurelia Lenuţa-judecător
                                                        -Trif Doina – judecător
                                                        -Crupşa Georgeta – grefier


............................................................................................................................................
                                      PENTRU ACESTE MOTIVE
                                            ÎN NUMELE LEGII
                                                D E C I D E :


       Admite ca fondat recursul civil declarat de recurenţii contestatori şi intervenienţi ANDRIOAIA DORIN, ANDRONESCU MARIUS DORIN, ANTAL EUGEN SAMOILĂ, APOSTU VASILE, ANTON IONEL, BALAJ IULIU, BALOG GHEORGHE, BAN MIHAI, BANDULA MIRCEA, BĂJENARU LUCIAN, BUŞE MARIN, BONAŢIU OVIDIU DUMITRU, CĂPRAR IOAN TRAIAN, CODILEAN PETRU, CRĂCIUN SEBASTIAN MARIUS, CATARIG IOAN MIRCEA, CHINDRIŞ GHEORGHE, CHISĂR CONSTANTIN, CIORA EMIL, CÎRCU EMIL, COCIUBAN VIRGIL, CONDREA VASILICA, COSTENAR IONUC, COTOR GAVRIL, CUC IOAN, COZMIUC MIHAI GHEORGHE, CISMARU CĂTĂLIN PAUL, DROBOTĂ CONSTANTIN SORIN, DAVID VIOREL ŞTEFAN, DĂSCĂLEANU IOAN, DERDA IULIU MARINEL IONEL, DICU DUMITRU, DOBA GHEORGHE, DOHAN GHEORGHE, DUMITRU CONSTANTIN, ENE CRISTIAN, FÂRCĂ SIMEDRU, FILIP GABRIEL VALERIU, FLOREA VASILE, FĂRCAŞ MIRCEA VASILE, GOIA DUMITRU, GALOŞ GAVRIL LIVIU, GĂITĂNARU MARCEL, GHEORGHE DANIEL, GHERASIM IOAN, GOINA SILVIU, GUŞU CORNEL, GHIRAN VASILE, GULIE IOAN, HINŢ NICOLAE, HOPU VASILE, INDRIEŞ DANIEL, JARCA GAVRIL, JARCA IOAN, JUCAN GRIGORE IOAN, JURCUŢ LIVIU
                                     - 1 -
GHEORGHE, KAVAGO LAJOS GYULA, LAZĂR AVRAM, LAZĂU FLORIAN, LINCAR NICOLAE, LUP PETRU, MARCUS IOAN GAVRILA, MAGHERU IOAN, MARTIN  EMIL, MATEI SORIN DORU, MATEIAŞ ALEXANDRU, MOISA IOAN , MOLDOVAN VIRGIL, MOLDVAI GHEORGHE, MOROIANU ION, MORTAN NICUŞOR, MICLE IOAN TRAIAN, MOŞINCAT CONSTANTIN, MUREŞAN VASILE, MIHĂLCEANU OLIMPIA, MORAR VASILE, NEMEŞ ALEXANDRU MARIUS, NICORAŞ VASILE, NISTOR VASILE LIVIU, OANA IOAN, OPORANU GEORGE, OSVAT NICOLAE, PANTEA IOAN, POPOVICI VASILE RADU, PETRILA DOREL, PETRUŢ PETRU, PINTEA TEODOR, PINTEA PETRU, PINTEA IOACHIM, PLEŞA IOAN, POP CORNELIU VIOREL, POP IOAN, POP VASILE, POPOVICIU F. IOAN, POPOVICIU P. IOAN, PURTAN TUDOR LUCIAN, REBEGEA PETRICĂ LUCIAN, REGULI TIBERIU, RADU IOAN, SABĂU CARMEN DOINA, SAV CORNELIU, SAMARATEAN VASILE, SĂNDUC CONSTANTIN, SEHLEANU COSTACHE, SFECHIŞ VASILE, SILAGHI MARIA CRINA, SILAGHI LIVIU, STOICA GABRIELA ARGENTINA, STANCA CORNEL, SUCIU TIBERIU, ŞTEFAN LAURENŢIU, SOICAN GHEORGHE, ŞTEFAN DUMITRU, ŞUTEU IOAN, TAMAŞ AUREL, TÂRB VASILE, TĂTAR IOAN, TOMA DORIN PETRU, TAUT EMIL ROMAN, TOMA DIACONU GHEORGHE, TONCEAN VALER, TONCEAN DOINA SIDONIA, TRIŞCA SIMION, TUDOR ALEXANDRU COSTEL, TOCA IOAN, , VLAICU NICOLAE, VEREŞ PETRU ILIE, ZABOŞ ALEXANDRU, CREŢ P.GHEORGHE, CORTAN DORIN RADU, TOMA MIHAI, POP I.IOAN ŞTEFAN, ROMAN A.MARIA, POPOVICI MAGDALENA RODICA-REPREZENTANŢI DE SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE ORADEA,cu domiciliul alela Cab.Av. Balaci Paşcu, din Oradea,Parcul Traian,nr.12,ap.2,judeţul Bihor,în contradictoriu cu intimaţii pârâţi CASA SECTORIALĂ DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALEĂ BUCUREŞTI sectorul 5,strada Izvor,nr.13-15, împotriva sentinţei civile nr.783/lm din 3 iulie 2012,pronunţată de Tribunalul Bihor,pe care o modifică în parte,în sensul că:
          Admite în parte contestaţia precizată şi cererile de intervenţie formulate de ANDRIOAIA DORIN, ANDRONESCU MARIUS DORIN, ANTAL EUGEN SAMOILĂ, APOSTU VASILE, ANTON IONEL, BALAJ IULIU, BALOG GHEORGHE, BAN MIHAI, BANDULA MIRCEA, BĂJĂNARU LUCIAN, BUŞU MARIN, BONAŢIU OVIDIU DUMITRU, CĂPRAR IOAN TRAIAN, CODILEAN PETRU, CRĂCIUN SEBASTIAN MARIUS, CATARIG IOAN MIRCEA, CHINDRIŞ GHEORGHE, CHISĂR CONSTANTIN, CIORA EMIL, CÂRCU EMIL, COCIUBAN VIRGIL, CONDREA VASILICA, COSTENAR IONUC, COTOR GAVRIL, CUC IOAN, COZMIUC MIHAI GHEORGHE, CISMARU CĂTĂLIN PAUL, DROBOTĂ CONSTANTIN SORIN,
                                     - 2 -
DAVID VIOREL ŞTEFAN, DĂSCĂLEANU IOAN, DERDA IULIU MARINEL IONEL, DICU DUMITRU, DOBĂ GHEORGHE, DOHAN GHEORGHE,  DUMITRU CONSTANTIN, ENE CRISTIAN, FÂRCĂ SIMEDRU, FILIP GABRIEL VALERIU, FLOREA VASILE, FARCAŞ MIRCEA VASILE, GOIA DUMITRU, GALOŞ GAVRIL LIVIU, GĂITĂNARU MARCEL, GHEORGHE DANIEL, GHERASIM IOAN, GOINA SILVIU, GUŞU CORNEL, GHIRAN VASILE ,GULIE ION, HINŢ NICOLAE, HOPU VASILE, INDRIEŞ DANIEL, JARCA GAVRIL,  JARCA IOAN, JUNCAN GRIGORE IOAN, JURCUŢ LIVIU GHEORGHE, KAVAGO LAJOS GZULA, LAZĂR AVRAM, LĂZĂU FLORIAN, LICAR NICOLAE, LUP PETRU, MARCUS IOAN GAVRILA, MAGHERU IOAN, MARTIN EMIL, MATEI SORIN DORU, MATEAŞ ALEXANDRU, MOISA IOAN, MOLDOVAN VERGIL, MOLDVAI GHEORGHE, MOROIANU ION, MORTAN NICUŞOR, MICLE IOAN TRAIAN, MONŞICAT CONSTANTIN, MUREŞAN VASIEL , MIHĂLCEANU OLIMPIA, MORAR VASILE, NEMEŞ ALEXANDRU MARIUS, NICORAŞ VASILE, NISTOR VASILE LIVIU, OANA IOAN, OPORAN GEORGE, OSVAT NICOLAE, PANTEA IOAN, POPOVICI VASILE , POPOVICI VASILE RADU,   PETRILA DOREL, PETRUŢ PETRU, PINTEA TEODOR, PINTEA PETRU, PINTEA IOACHIM, PLEŞA IOAN, POP CORNELIU VIOREL, POP IOAN, POP VASILE, POPOVICIU F.IOAN, POPOVICIU P.IOAN, PURTAN TUDOR LUCIAN, REBEGEA PETRICĂ LUCIAN, REGULI TIBERIU, RADU IOAN , SABĂU CARMEN DOINA, SAV CORNELIU, SAMARATEAN VASILE, SĂNDUCU CONSTANTIN, SEHLEANU COSTACHE,SFECHIŞ VASILE, SILAGHI MARIA CRINA, SILAGHI LIVIU, STOICA GABRIELA ARGENTINA, STANCA CORNEL, SUCIU TIBERIU, ŞTEFAN LAURENŢIU, SOICAN GHEORGHE, ŞTEFAN DUMITRU, ŞUTEU IOAN, TAMAŞ AUREL, TÂRB VASILE, TĂTAR IOAN, TOMA DORIN PETRU, TAUT EMIL ROMAN, TOMA DIACONU GHEORGHE, TONCEAN VALER, TONCEAN DOINA SIDONIA, TRIŞCA SIMION,  TUDOR ALEXANDRU COSTEL, ŢOCA IOAN,  VLAICU NICOLAE, VEREŞ PETRU ILIE, ZABOŞ ALEXANDRU, CREŢ P.GHEORGHE, CORTAN DORIN RADU, TOMA MIHAI , POP I.IOAN ŞTEFAN, ROMAN A. MARIA, POPOVICI MAGDALENA RODICA-REPREZENTANŢI DE SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE ORADEA ,cu domiciliulales la Cab. Av. Balaci Paşcu, din Oradea, Parcul traian,nr.12, ap. 2,judeţul Bihor împotriva pîrâţilor CASA SECTORIALĂ DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE BUCUREŞTI,cu sediul în bucureşti sector 5,strada Izvor, nr,110, MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALĂ BUCUREŞTIcu sediul în Bucureşti ,strada Izvor,nr.13-15.
          Anuleză deciziile emise la data de 01.01.2011,sub nr.46760, 4259, 57479, 42801, 84514, 4295, 4004, 45344, 42799, 52900, 3859,88995,  53639, 4415, 53645, 4271,
                                            - 3 -
54128,  88050, 54125, 4361, 4392, 78379, 77346, 55338, 43214, 90347, 97635, 54515, 4196, 4266, 54120, 54127, 4438, 43219, 4491, 89332,  57218, 77903, 4261, 48315, 48322, 54124, 56435, 57909, 3976, 4336, 77927, 90346, 44189, 4234, 88996, 90916, 55818, 45709, 52902, 77890,57482, 4448, 4216, 54100,4213,  54031, 55825, 62568, 58319, 4503, 62768, 43915, 4303, 54104, 4264, 4258, 4242, 80993, 76467, 42390, 4417, 57473, 80729, 77350, 61039, 43916, 4512, 54121, 78400, 49674, 43607, 43209, 53233, 42391, 78402, 53238, 54620, 4388, 49760, 54631, 87808, 80994, 51231, 77885, 3997, 48313, 77926, 55820, 4403, 81919, 57130, 77900, 77933, 77932, 53633, 54107, 49662, 4145, 4059, 4047, 59687,93151,  51917, 55325, 4401, 4470, 59444, 49664, 93152, 57480, 86570. 43217, 87185, 57127, 40661, 93487, 75467.
         Păstrează celelalte dispoziţii ale sentinţei.
         Ia act de cererea de renunţare la judecată a recursului formulată de recurent Ungur Radu.
         Obligă partea intimată CSA SECTORIALĂ DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE BUCUREŞTI,MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALĂ BUCUREŞTI, să plătească părţilor recurente,suma de 3 000 lei cheltuieli de judecată parţiale.
         I R E V O C A B I L Ă.
         Pronunţată în şedinţă publică din 31 ianuarie 2013.
     Preşedinte                      Judecător                Judecător                    Grefier
Monşicat Eugenia       Stan Aurelia Lenuţa      Trif Doina             Crupşa Georgeta

Red.concept.decizie Monşicat E.
Data:28.02.2013
Jud.fond.Stance M.
Dact.C.G.
Data:28.02.2013
2 ex.
                                                             Aplicat stampila CURŢII DE APEL  ORADEA
                                                                        Semnătură
                                                                        Aplicat timbru judiciar
Dactilografiat după original dispotzitivul DECIZIEI nr.615/2013-R- Lt.col.rz.Moldovan G.


                                    - 4 -