miercuri, 27 august 2014

EXTRAS din PROIECTUL de TARA - 23) AparareEXTRAS din PROIECTUL de TARA,
 al dl-ui Senator Ioan GHISE- candidat independent la functia de Presedinte al Romaniei 

23) Aparare

Apreciem ca politica actuala de aparare a României este una corecta, bine fundamentata si

raspunde obiectivului strategic „de integrare deplina în organizatiile de securitate europene
si euro-atlantice, se realizeaza prin întarirea relatiilor cu tarile occidentale si consolidarea
cooperarii bilaterale si multilaterale cu tarile din aria sa geografica. Prin urmare,
cooperarea militara internationala urmareste urmatoarele obiective: intensificarea
colaborarii cu structurile integrate de securitate europene si euro-atlantice; sustinerea
realizarii Obiectivelor Fortei; extinderea si amplificarea relatiilor bilaterale cu tarile
membre NATO; dezvoltarea unor relatii militare de buna vecinatate cu statele din regiune;
intensificarea cooperarii cu celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace (PfP);
mentinerea si dezvoltarea cooperarii cu armatele unor state din alte zone geografice ale lumii,
care prezinta interes pentru România si armata sa.
Astfel, în baza acestei politici sunt garantate suveranitatea, independenta, unitatea si
integritatea teritoriala a României
Si în mandatul Presedintelui Ioan Ghise vor fi duse la îndeplinire toate angajamentele
asumate de catre România ca stat membru NATO si UE si, potrivit acestora, va participa la
gestionarea crizelor internationale.
Presedintia va uza de toate prerogativele de care dispune astfel încât capacitatea de
aparare a României sa creasca si sa ajunga la standardele necesare pentru ca în nici un
moment România sa nu poata fi pusa în pericol.
Un obiectiv fundamental al Presedintiei va fi acela ca, potrivit strategiei de modernizare si
înzestrare a armatei aceasta sa poata beneficia de fondurile necesare potrivit legii si
angajamentelor internationale. Iar înzestrarea cu mijloace de lupta, echipamente si altele va
trebui sa vizeze ultmele noutati tehnologice si, ca doctrina, sa nu se mai recurga sub nicio
forma, la second hand. Pentru ca, altfel, riscam sa transformam armata într-o armata second
hand!
Toate aspectele privind dinamica si evolutia problemelor de aparare precum si participarea
României la gestionarea crizelor internationale vor face obiectul analizelor si deciziilor
CSAT.
Pornind de la realitatea ca, în conformitate cu prevederile legii, CSAT organizeaza si
coordoneaza unitar activitatile care privesc apararea tarii si siguranta nationala, consideram
important controlul parlamentar care ar trebui sa creasca si sa depaseasca modul oarecum
formal în care acesta s-a desfasurat pâna acum.
Dintre directiile prioritare privind cresterea capacitatii de aparare, exemplificativ,
prezentam urmatoarele:
1. alinierea salariilor minim si mediu din armata la salariile militarilor din tarile UE.
2. planificare bugetara multianuala si realizarea unei structuri de înzestrare a armatei pe
termen lung 25-30 de ani coroborat cu cresterea bugetului dedicat armatei la min 2%
din PIB.
3. extinderea cooperarii internationale bilaterale
4. prelungirea varstei active a personalului militar pe baza unei evaluari anuale care sa
aiba in vedere potentialul profesional, starea de sanatate, capacitatile fizice, inclusiv a
militarilor angajati pe baza de contract;
5. Retragerea, prin masuri administrative sau juridice, a gradelor militare, ordinelor,
decoratiilor si medaliilor oferite ilegal clientelei politice;
6. redarea demnitatii si statutului de rezervist
Una din responsabilitatile si prioritatile majore, esentiale, ale mandatului de presedinte, o constituie solutionarea problemelor cu care se confrunta  componenta activa cat si cea
de rezerva a armatei  Astfel, voi declansa imediat consultari cu guvernul si organizatiile care reprezinta cele doua componente ale armatei pentru rezolvarea în spiritul dorit de acestea, a urmatoarelor probleme:
• apararea drepturilor militarilor activi, în rezerva si în retragere si alinierea acestora
la standardele impuse de statutul de tara membra a NATO,
înlaturarea urgenta a nedreptatilor si antagonismelor dintre categoriile corpului de
cadre militare- inclusiv, a promovarii în cariera pe filiera indirecta - generate de
guvernarile ultimilor ani.
alocarea bugetului Armatei a cel putin 2% din PIB, pentru pregatire si modernizare.
• pentru asigurarea frontierei NATO în aceasta zona fierbinte, REZERVA armatei, trebuie sa fie tot asa de bine pregatita ca si componenta activa. De aceea cele doua
componente ale Armatei- ACTIVA si de REZERVA, NU pot fi despartite si ele, trebuie sa coopereze si sa raspunda la misiunile pe care comandantul suprem le va încredinta, împreuna.