duminică, 26 iulie 2015

SI ARHIVELE MILITARE SARBATORESC !ZIUA ARHIVELOR MILITARE ROMANESTI

Se sărbătoresc astăzi 95 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Militare Române, instituţie care administrează patrimoniul arhivistic militar şi facilitează valorificarea ştiinţifică a acestuia.
Evolutia arhivisticii militare româneşti a fost determinată şi influenţată de dezvoltarea structurilor militare naţionale şi de creşterea rolului armat ca factor definitoriu de apărare a integrităţii teritoriale şi a independenţei naţionale. 


A fost luată iniţiativa centralizării tuturor documentelor operative şi a celor care aveau legătură cu mişcările de trupe şi cu luptele. Documentele constituiau sursa de informaţie şi baza pentru elaborarea unor lucrări de teorie şi de istorie militară.

 

Iniţiativa a aparţinut Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major care a fost înfiinţată la 1 aprilie 1920 şi care, până în anul 1949 s-a mai numit Secţia 8 Istorie, Secţia 7 Istoric şi Serviciul Istoric, la 26 iulie 1920 luând naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.
Depozitele regionale şi depozitul de arhivă al Ministerului au funcţionat ca atare din 1947 până în prima jumătate a anului 1960, când au fost contopite sub numele de “Depozitul de Arhivă al Ministerului Forţelor Armate”, având garnizoana fixată la Râmnicu Sărat.
O nouă schimbare de garnizoană la Piteşti, a fost ordonată pentru depozitul de arhivă al armatei, dizlocare executată în intervalul aprilie 1973 – ianuarie 1974. Unitatea a ocupat la Piteşti, cazarma fostului regiment de infanterie 4 Argeş unde a şi rămas până astăzi.
Ziua Arhivelor Militare Române este sărbătorită anual, pe 26 iulie, în întreaga ţară.

LA MULTI, FRUMOSI SI SANATOSI ANI !
BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA
SECRETAR , LT.COL.(Rz.) DIPL. EC. TUDOR ALEXANDRU - COSTEL