duminică, 1 iulie 2012

1 Iulie 2012 - Ziua Muzicilor Militare din România


La 1 iulie 1831, prin Regulamentul Organic ia naștere la Iași, în cadrul “Strajei Pământești”, prima fanfară militară, atestată odată cu apariția celor dintâi regulamente militare, în care sunt consemnate prevederi privind prezenţa şi numărul ostașilor muzicanți.
În primăvara anului 1831 au apărut cele dintâi regulamente militare în care sunt consemnate prevederi privind prezenta şi numărul ostașilor muzicanți care intrau în componenţa celor trei regimente înființate în 1830 în Ţara Românească. Începând cu anul 1831, în documentele de constituire si angajare a efectivelor armatei sunt prevăzuți şi “muzicanții. În anii ce au urmat, muzicile militare au constituit o prezenţa permanentă la sărbători naționale dar şi în momentele fierbinți ale zbuciumatei noastre istorii.
O prezenţă activă au avut-o formațiile de fanfară şi în perioada înfăptuirii unirii Principatelor Române din 1859, când “cu Hora Unirii îl primea muzica militara pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza”.
În 1867, în cadrul Ministerului de Război se instituie funcția de “inspector general al muzicilor militare”, funcție în care este numit seful de muzica clasa I, căpitan Eduard Hübsch.
În perioada de după războiul de independenţă, avându-se în vedere numărul relativ mic de muzici militare, prin Decizia ministeriala nr. 114 din 25 iulie 1880, s-a hotărât ca la fiecare regiment de dorobanți sa se constituie câte o muzica militara sub denumirea de “fanfara”.

Începând cu 26 mai 1895, la conducerea muzicilor militare, în funcția de inspector este numit Iosif Ivanovici, autor al celebrului vals “Valurile Dunării”.La 15 iunie 1954 are loc un eveniment cu largi rezonanţe: ia ființă o formație etalon, unicat în armata şi în ţară  Muzica Reprezentativa a Armatei.
Astăzi mai există doar trei fanfare în Bucureşti şi câte una în garnizoanele Bistriţa, Constanţa, Iaşi, Miercurea Ciuc, Cluj, Sibiu şi Craiova.
Unite prin vocație si tradiție, într-o veritabila școală a dăruirii şi pasiunii creatoare, muzicile militare, își sărbătoresc  anul acesta 181 de ani de existenţă .

Cu ocazia Zilei Muzicilor Militare, Biroul Operativ al Filialei Oradea, urează tuturor celor care fac parte din această armă, multă sănătate, fericire si viaţă lungă
SECRETAR S.C.M.D. – FILIALA ORADEA, LT. COL. (RZ.) TUDOR ALEXANDRU