miercuri, 29 august 2012

1940 CONSECINŢELE DICTATULUI DE LA VIENA


UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE,
ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
PROTOPOPIATUL ORTODOX ORADEA
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CAVALERILOR DE CLIO
UNIUNEA „VATRA ROMÂNEASCĂ” - FILIALA BIHOR
ASOCIAŢIA CULTURAL-PATRIOTICĂ „Avram Iancu”
CERCUL CULTUL EROILOR A LICEULUI „Aurel Lazăr”


INVITAŢIE - PROGRAM
SESIUNE NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE CU TEMA:
1940 CONSECINŢELE DICTATULUI DE LA VIENA

30 AUGUST 2012, PRIMĂRIA ORADEA, Sala general Traian MOŞOIU

08.00-09.00 Partea a III-a
Loc: BISERICA MILITARĂ: Parastas în memoria martirilor, expulzaţilor şi deportaţilor din Ardealul ocupat de trupele maghiare horthyste după 5 septembrie 1940
09.30 – 10.00
DESCHIDEREA OFICIALĂ A SESIUNII         
·      Col. r. dr. Constantin MOŞINCATPreşedinte executiv al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO,  Cuvânt de salut adresat participanţilor din partea organizatorilor;
·      Mesaje adresate participanţilor la sesiune de către:
·  Claudiu POP, Prefectul judeţului Bihor;
·  Cornel POPA, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
·  Jr. Ionel VILA, Secretarul Primăriei Municipiului Oradea;
·  Prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ, Prorector al Universităţii din Oradea;
·  Conf. univ. dr. Gabriel MOISA, Prodecan al facultăţii de istorie

10.00-11.30 Partea I-a COMUNICĂRI:  Moderator: prof. univ. dr. Mihai DRECIN

1.      Dr. Ioan Lăcătuşu, prof. Vasile Stancu (Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Sf. Gheorghe) Problematica Diktatului de la Viena şi a consecinţelor sale asupra românilor. O prioritate a cercetării Centrului European de Studii Covasna-Harghita,.
2.    Dr. Bujor DULGĂU, (Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Bihor), Diktatul de la Viena. Documente şi imagini;
3.      Dr. Ioan Lăcătuşu, (Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Sf. Gheorghe) Situaţia bisericii ortodoxe şi greco-catolice din Transilvania nord-occidentală în perioada 1940-1944. Disertaţie susţinută la Institutul Pontifical Oriental – Vatican, 2011;
4.    Col. r. dr. Vasile TUTULA, (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio, Cluj-Napoca), 
5.    Prof. univ. dr. Mihai DRECIN (Universitatea din Oradea), Consecinţele Dictatului de la Viena asupra sistemului bancar din România. Studiu de caz: Banca "Albina" din Sibiu;
6.    Col. r. dr. Gheorghe NICOLESCU, (Fundaţia „general Ştefan Guşe”)- Consecinţele Diktatului de la Viena. Situaţia Transilvaniei de  Nord-Vest în octombrie 1944 reflectată în documente militare.
11.30-11.45 PAUZĂ
11.45-13.30 Partea a II-a COMUNICĂRI : Moderator: prof. univ. dr. Ion ZAINEA
7.    Col. r. dr. Constantin MOŞINCAT, (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de CLIO, Oradea), Români prigoniţi de administraţia maghiară horthystă (exemplificări din  anul 1942);
8.    Pr. Octavian Dorel RUS, (Protopopiatul Ortodox Oradea), Atrocităţile horthyste de la Cosniciu de Sus;
9.    Prof. univ. dr. Ioan ZAINEA (Universitatea din Oradea), Raporturile româno-ungare după Trianon. Trasarea frontierei şi împărţirea bunurilor valorice. Cazul fostului comitat Bihor;
10.  Conf. univ. dr. Gabriel MOISA (Universitatea din Oradea), Acţiuni subversive pe teritoriul României susţinute de Ungaria horthystă (1940);
11.  Dr. jr. Augustin ŢĂRĂU, (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio), Strategii adoptate de etnicii maghiari din Nord-Vestul României în raport cu reinstalarea administraţiei româneşti în Ardealul de Nord (octombrie 1944-februarie 1947
12.  Pr. dr. Mircea GHITEA, prof. Ioan Aurel POPOVICI, (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio), Din suferinţele Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei şi Bihorului în perioada dictaturi horthyste după 30 august 1940;
13.30-14.00 Partea a-II-a Lansare de carte:  1940  - „DICTATUL” DE LA VIENA ÎN ISTORIA ŞI MENTALUL ROMÂNILOR
Prezintă:col. r. Grigore Bartoş


BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE – FILIALA ORADEA
SECRETAR , LT.COL. (Rz.) TUDOR ALEXANDRU - COSTEL