duminică, 1 martie 2015

LA MULTI ANI TUTUROR ”OPERATORILOR” DIN FORTELE PENTRU OPERATII SPECIALE !
Ziua Forţelor pentru Operaţii SpecialePe 1 martie se aniverseaza Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale, specialitate nou apărută în Nomenclatorul armelor şi specialităţilor militare.
Este o structura militară special instruită şi dotată pentru executarea misiunilor de cercetare specială, acţiuni de combaterea terorismului, asistenţă militară pentru consilierea şi instruirea altor armate, acţiuni de stabilitate, asistenţă umanitară şi în sprijinul păcii.

Început în martie 2003, procesul de constituire a structurii a fost unul derulat pe o perioadă mai mare de timp, având ca principal obiectiv operaţionalizarea unor structuri reduse ca dimensiuni, compacte, suple, mobile, capabile de o intervenţie rapidă, discretă şi oportună, în toate situaţiile.
Omul cu trăsăturile proprii constituie elementul cel mai important pe care îl urmăreşte procesul de selecţie. Profilul psihomoral al luptătorului din Forţele pentru Operaţii Speciale este cel al "militarului complet", care dă dovadă de curaj, inteligenţă, perseverenţă, tenacitate, loialitate şi verticalitate morală în condiţii de mediu care solicită rezistenţă la efort extrem fizico-psihic şi în care valorile umane sunt, de cele mai multe ori, singura călăuză decizională.
Selecţia personalului pentru încadrarea în structurile de operaţii speciale s-a făcut şi se face pe baza absolvirii cursului de selecţie şi calificare iniţială, focalizat pe identificarea şi stimularea abilităţilor native şi dobândite, atributelor comportamentale considerate vitale pentru microstructurile care acţionează independent în medii ostile, în situaţii de risc extrem.
Elementele componente ale Forţelor pentru Operaţii Speciale îşi bazează puterea pe surpriză, rapiditate, ingeniozitate, flexibilitate, mobilitate, înţelegere culturală şi competenţă lingvistică, adaptate zonelor de acţiune.
Nivelul de pregătire, modul specific de planificare şi executare a misiunilor de către militarii din Forţele pentru Operaţii Speciale, recomandă această categorie de forţe ca fiind opţiunea ideală pentru rezolvarea unor situaţii-limită, într-un mod rapid, discret şi cu un consum redus de resurse umane şi materiale.

La ceas aniversar, va transmitem tuturor celor aflati in slujba Fortelor pentru Operatii Speciale urari de bine.

BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE  -  FILIALA ORADEA

SECRETAR , LT. COL. Dipl. (Rz.) TUDOR ALEXANDRU - COSTEL