joi, 1 martie 2012

ZIUA FORTELOR DE OPERATII SPECIALE


Pe 1 martie se aniverseaza Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale, specialitate nou apărută în Nomenclatorul armelor şi specialităţilor militare. Potrivit legii, Operaţiile Speciale constituie structura militară special instruită şi dotată pentru executarea misiunilor de cercetare specială, acţiuni de combaterea terorismului, asistenţă militară pentru consilierea şi instruirea altor armate, acţiuni de stabilitate, asistenţă umanitară şi în sprijinul păcii. La fel ca în toate armatele moderne, accederea în structurile de forţe speciale reprezintă un deziderat major pentru fiecare militar, atingerea unui vârf al evoluţiei în carieră şi o competiţie axată pe depăşirea propriilor limite. Profilul psihomoral al luptătorului din Forţele pentru Operaţii Speciale este cel al "militarului complet", care dă dovadă de curaj, inteligenţă,
perseverenţă, tenacitate, loialitate şi verticalitate morală în condiţii de mediu care solicită rezistenţă la efort extrem fizico-psihic şi în care valorile umane sunt, de cele mai multe ori, singura călăuză decizională.
Selecţia personalului pentru încadrarea în structurile de operaţii speciale s-a făcut şi se face pe baza absolvirii cursului de selecţie şi calificare iniţială, focalizat pe identificarea şi stimularea abilităţilor native şi dobândite, atributelor comportamentale considerate vitale pentru microstructurile care acţionează independent în medii ostile, în situaţii de risc extrem. Din punct de vedere statistic, doar 8 la sută din candidaţi reuşesc să parcurgă cu succes întregul proces de selecţie.

Elementele componente ale Forţelor pentru Operaţii Speciale îşi bazează puterea pe surpriză, rapiditate, ingeniozitate, flexibilitate, mobilitate, înţelegere culturală şi competenţă lingvistică, adaptate zonelor de acţiune. Pe aceste coordonate se axează întregul proces de instruire a luptătorilor de forţe speciale.
 Instruirea militarilor şi subunităţilor de operaţii speciale se organizează pe faze de pregătire şi se axează pe calificarea şi perfecţionarea în specialităţile: paraşutism, scafandrerie, alpinism, geniu (minare-deminare şi distrugeri), comunicaţii militare, informaţii militare, operaţii, paramedici şi experţi lingvişti. Aceste specialităţi capătă valenţe acţionale reale numai după realizarea coeziunii microstructurilor funcţionale, etapă finală a unui proces complex de instruire.
Militarii unităţii au beneficiat din plin de experienţa militarilor din structurile similare aparţinând altor armate cu tradiţie în domeniu, pe timpul activităţilor de pregătire în comun, cursurilor în străinătate, exerciţiilor şi aplicaţiilor cu participare internaţională. Toate acestea s-au reflectat într-o conduită exemplară pe timpul misiunilor specifice din zona de operaţii Afganistan.
Nivelul de pregătire, modul specific de planificare şi executare a misiunilor de către militarii din Forţele pentru Operaţii Speciale, recomandă această categorie de forţe ca fiind opţiunea ideală pentru rezolvarea unor situaţii-limită, într-un mod rapid, discret şi cu un consum redus de resurse umane şi materiale.

Acum, la ceas aniversar, va transmit dumneavoastra, tuturor celor aflati in slujba fortelor de operatii militare, felicitari , urari de bine și TOT CE VA DORITI .

SECRETARUL S.C.M.D. -  FILIALA ORADEA  , TUDOR ALEXANDRU