vineri, 9 martie 2012

Comunicatul nr. 10 din 08.03.2012 privind MODUL DE ACTIUNE IN VEDEREA DEPUNERII UNOR NOI INSCRISURI LA DOSARUL CAUZEI

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                                              Departamentul Juridic
Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705
E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com
Telefon mobil : 0725.562.223, 0736.600.961 Fax :  0318177371
Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263
Comunicatul nr. 10 din 08.03.2012
I.                   MODUL DE ACTIUNE IN VEDEREA DEPUNERII UNOR NOI   ÎNSCRISURI
LA DOSARUL CAUZEI

           In ultima perioada de timp, o parte dintre avocatii care  reprezinta in instanta interesele membrilor de sindicat au sesizat departamentul nostru de faptul ca o serie dintre membrii SCMD nu inteleg pe deplin importanta demersurilor lor si a strategiei folosite, formuland cereri - in dosarele in care sunt parte - in dezacord cu strategia pusa la punct de acestia.
In fapt este vorba de depunerea unor copii ale deciziilor de revizuire a pensiilor, sustinand ca doresc sa le conteste la pasul 1a, altii doresc sa renunte la acest pas sau sa solicite conexarea dosarelor – si exemplele ar putea continua. Toate aceste actiuni se intampla fara o consultare prealabila cu avocatii. Din aceste motive, sustin avocatii, unele complete de judecata au inceput sa ia decizii nefavorabile SCMD.
          Pentru a evita astfel de situatii pe viitor, membrii de sindicat care doresc sa depuna la dosarul cauzei noi probe sau sa formuleze diverse cereri (in scris sau direct in instanta) sa faca aceste lucruri numai prin intermediul SCMD (Filiale sau Departamentul Juridic – daca ne referim la inscrisuri) sau dupa o consultare prealabila cu avocatii (daca ne referim la cereri formulate direct in instanta).
           Pe de alta parte, exista si situatii in care instantele de judecata solicita punctual indeplinirea de catre petenti a unor actiuni specifice (de exemplu: confirmarea imputernicirii data presedintelui SCMD, dovedirea calitatii de membru de sindicat, depunerea la dosar a unor copii ale deciziilor de revizuire etc.). Aceste actiuni trebuie indeplinite de petenti exact asa cum au fost formulate de instanta, multe dintre ele sub sanctiunea anularii actiunii.

II.EMOTIA PRODUSA DE CIRCULATIA PE INTERNET A UNUI COMENTARIU LA O DECIZIE CEDO
         In ultimele zile circula pe internet un material semnat de un anume Calin Dragos (judecator ?) care se refera la o decizie CEDO, comentariu ce a produs o vie emotie in randurile membrilor SCMD.  Din comentariu rezulta ideea ca cei implicati in dosar sunt grefierii si politistii. Lucru nu tocmai adevarat ! Este vorba doar de numar de 5 doamne din judetul Covasna care au avut functii de grefier si au iesit la pensie in baza Legii nr. 567/2004, ca lege speciala. Cuantumul pensiei lor calculat in baza legii respective reprezentand in medie 80% din ultimul salariu brut incasat anterior pensionarii. In speta in cauza CEDO a respins ca inadmisibil capatul de cerere referitor la incalcarea art.1 (dreptul de proprietate) din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale. Curtea a amanat insa examinarea plangerii reclamantelor in ceea ce priveste incalcarea drepturilor protejate de art. 6 (dreptul la un proces echitabil) si art. 14 (interzicerea discriminarii) din Conventie.
           Dosarul inaintat la CEDO de catre sindicatul grefierilor, care cuprinde aproape 300 persoane din randul personalului auxiliar instantelor si parchetelor, are numarul 14387/2011. Acest dosar se afla in prezent la Camera Superioara 3 a CEDO pentru fixarea termenului si modului de judecata (pilot/cu celeritate sau obisnuit). Aceste aspecte au fost omise (voit ?)  din comentariul respectiv, iar lipsa lor a creat o mare confuzie.
            Oricum, situatia personalului auxiliar din instante si parchete nu este identica cu cea a militarilor/politistilor. Grefierii au intrat in 2004 pe legea speciala venind de pe un sistem de pensii contributiv si nu necontributiv, cum este considerat cel al militarilor. In plus, sistemul pensiilor militare de stat, care avea la baza Legea nr. 164/2001, se incadra perfect sistemelor ocupaţionale de pensii guvernate de Directiva 86/378/EEC, amendată prin Directiva 97/96/EC adoptată în considerarea jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie. Daca statul roman doreste sa se conformeze reglementărilor comunitare, in mod normal va trebui sa revina la sistemul pensiilor militare de stat.

III. PROBLEMA EVIDENTEI DOSARELOR/PROCESELOR

         Avand in vedere importanta tinerii unei evidente exacte a dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata, Departamentul Juridic a hotarat in sedinta din 07.03.2012 sa il numeasca pe domnul colonel (r) Ioan State, membru cu drepturi si obligatii depline al departamentului, responsabil cu evidenta proceselor SCMD. In aceasta calitate, dl colonel (r) va tine periodic legatura cu filialele si casele de avocatura in vederea centralizarii datelor necesare intocmirii si actualizarii acestei evidente.
         La solicitarea Comitetului Director al SCMD sau a Departamentului Juridic, dl colonel (r) State va prezenta situatia proceselor in sedintele organismelor de conducere respective.


Anexa: Scrisoarea SCMD adresata ministrilor de resort in scopul anularii procesului de regularizare a platii pensiilor, in sensul retinerilor sumelor “incasate in plus”

NOTA : Continutul comunicatului a fost aprobat in sedinta Dep. Jur. din 07. 03. a.c.

Seful Departamentului Juridic
Col (r) Monica CALOIAN