sâmbătă, 21 aprilie 2012

Comunicatul nr. 15 din 06.04.2012 CU PRIVIRE LA DECIZIILE CURTII CONSTITUTIONALE NR. 223 și 224 DIN 13.03.2012


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                 Departamentul Juridic
Adresa: București, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod poștal 013705
Telefon mobil : 0736 601143, 0736.601110, Fax :  0318177371
Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263


                                                                                                      


Comunicatul nr. 15 din 06.04.2012


I. CU PRIVIRE LA DECIZIILE CURTII CONSTITUTIONALE NR. 223 și 224 DIN 13.03.2012
          Revenim asupra subiectului întrucât am intrat în posesia unor informații recente, în Monitorul Oficial nr. 0256/18.04.2012 a fost publicata Decizia Curții Constituționale 223/13.03.2012  (prin care s-a precizat ca art 259, alin (2) din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, este constituționala numai în măsura în care contribuția de 5,5%  se aplica la partea de pensie care depășește suma de 740 lei și nu întregului cuantum al pensiei). Prin urmare, casele de pensii vor reconsidera modul de calcul al contribuției de 5,5% începând cu luna mai a.c. Problema care se ridica însa se refera la faptul dacă ceea ce s-a încasat în mod abuziv din 01.01. 2011 și până în prezent se va restitui sau nu. Din informațiile pe care le-am avut săptămâna trecută de la casele de pensii sectoriale, rezulta faptul ca aceste sume se vor returna, fără vreo intervenție din partea pensionarilor.
          Reprezentanți ai Casei Naționale de Pensii Publice, prin aparițiile în mass media din zilele de 18 și 19.04.12, sprijinindu-se pe precizările Curții Constituționale, în sensul că deciziile acesteia se aplică numai pentru viitor, au dat de înțeles că nu vor fi returnate sumele de bani încasate practic în mod neconstituțional.
          Departamentul Juridic, în ședința din 19.04.a.c., a analizat  situația și a stabilit redactarea unor scrisori către casele de pensii sectoriale prin care se solicita informații legate de modul în care se vor recupera sumele de bani încasate de la pensionari în mod abuziv în perioada 01.01.2011 – 01.05.2012. Scrisorile respective urmează sa fie propuse spre aprobare și semnare președintelui SCMD.
           În situația în care răspunsul caselor de pensii sectoriale va fi negativ, în sensul ca sumele respective de bani nu vor face obiectul unei restituiri, Departamentul Juridic va demara demersurile necesare pentru pregătirea unei acțiuni în instanța de judecata.
          
II. PREMIERA LA CURTEA DE APEL BUCURESTI: SOLUTIE FAVORABILA în DOSARUL CIVIL NR. 10869/3/2011

          Semnalam cu mare plăcere sentința de mai jos!    Menționam ca pe fond acțiunea a fost respinsă.  Remarcam ca instanța de apel a modificat în totalitate sentința instanței de fond. Redam mai jos  soluția Curții de Apel București (la primirea comunicării scrise, aceasta va fi postata pe site): 

Soluție: Admite recursul. Modifica în tot sentința recurată în sensul ca: Admite acțiunea. Anulează deciziile de recalculare a pensiilor reclamanților, emise în temeiul dispozițiilor Legii nr. 119/2010 și HG nr. 735/2010. Menține deciziile de stabilire a pensiei de serviciu emise în temeiul Legii nr. 164/2001, a Legii nr. 179/2004 sau a Decretului nr. 214/1977 (după caz) plătită în decembrie 2010. Obliga pârâta la plata către reclamanți a diferențelor dintre pensia de serviciu plătită în decembrie 2010 și cea recalculata conform Legii nr. 119/2010 și HG nr. 735/2010, de la 01 01 2011 și până la repunerea în plată a pensiei inițiale sau până la emiterea unei noi decizii de recalculare, diferențe actualizate cu dobânda legala și cu indicele de inflație la data plății efective a pensiei inițiale, în măsura în care pensiile din decembrie 2010 nu au fost deja reluate în plata în temeiul OUG nr. 1/2011. Irevocabila.

III. CU PRIVIRE LA PROCESELE PE REGULARIZAREA PENSIILOR

            Membrii SCMD care doresc sa fie informați în legătura cu o serie de concluzii ce au rezultat din pregătirea și desfășurarea primelor procese pe regularizare, aflate pe rolul TM Buc în perioada 13 – 20.04 a.c., sunt rugați să consulte site-ul departamentului unde se afla postat un material în acest sens.

Anexa:

 Nota: Conținutul comunicatului a fost aprobat în ședința Dep. Jur. din 19.04 a.c.
           
Seful Departamentului Juridic
Col. (r) Monica CALOIAN