luni, 30 aprilie 2012

La mulți ani de ziua infanteriei!


La 30 Aprilie 1830, în baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia si Turcia, se stipula că Ţările Române au dreptul sa-și organizeze “un număr de gărzi înarmate pământene”.

Astfel, la 30 aprilie 1830 s-a hotărât “formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi 6 escadroane călărime a străjii pământești”. Din aceste forţe au fost create 3 regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova.
În acelaşi timp au luat fiinţă în Moldova un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie din care s-a înființat primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi.
Pedestrimea de atunci va fi transformată mai târziu de Cuza în Infanterie.
De atunci şi până în prezent infanteria a rămas arma cu cele mai mari efective din Armata României, reprezentând grosul unităţilor participante la războaiele purtate de-a lungul vremii dar şi la misiunile de stabilizare şi reconstrucţie din prezent.
"Infanteria este unul dintre elementele de baza în ceea ce privește controlul ferm al câmpului de lupta; prezența infanteriștilor în orice zona de operații dă certitudinea victoriei și, de aceea, rolul lor în ducerea acțiunilor de lupta rămâne unul hotărâtor".
Îi felicităm pe toţi aceia care poartă cu mândrie însemnul de armă al infanteriei,activi dar și în rezerva, cât și  pe aceia care cinstesc arma în teatrele de operaţii.
Acum, la ceas aniversar, vă transmitem dumneavoastră, tuturor celor ce s-au aflat și se afla în slujba armei
INFANTERIE,
felicitări și urări de bine.


BIROUL OPERATIV AL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
           FILIALA ORADEA
SECRETAR , TUDOR ALEXANDRU