miercuri, 4 aprilie 2012

Model de cerere către COMANDANTUL U.M. 02405 PITEŞTI


(POATE VA AJUTA LA CEVA SI ACEST MODEL CARE MI-A FOST TRANSMIS SI PE CARE IL PREIAU FARA NICI UN FEL DE RETICIENTA.)BIROUL OPERATIV AL S.C.M.D. - FILIALA ORADEA
    SECRETAR S.C.M.D.  - FILIALA ORADEA, TUDOR ALEXANDRU

Perioadele pe care le-am solicitat se limiteaza la cele in care cuantumul veniturilor este sub cel minimal si la cele unde am diferențe in minus fata de sumele din adeverinta  C.M.J.


COMANDANTULUI
U.M. 02405  PITEŞTI

                          Subsemnatul colonel (rez.).............., domiciliat în ...................., str. ......................, nr............., bl. ............. , sc. ......., et........., ap............, cod poştal ............... , jud. .................. , în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1/2011-art.2 alineat (1) , vă rog să-mi comunicaţi următoarele date privind veniturile realizate de mine în unităţile în care am activat  :
1.     Totalul drepturilor băneşti  primite de mine , din categoria celor
 prevăzute de O.U.G.nr.1/2011- Anexa nr.3, art.8 alin. (1), defalcat corespunzător lunilor în care mi-au fost achitate, pentru perioadele prevăzute în situaţia de mai jos :

Perioada
Unitatea plătitoare        2.  Premiile (recompensele ) care mi-au fost acordate în perioadele enumerate mai jos , în măsura în care nu se regăsesc în totalul drepturilor de la punctul nr. 1 de mai sus, cu menţionarea ordinelor de zi pe unitate în care sunt prevăzute :
Perioada
Unitatea emitentă O.Z.U.                            Pentru a fi în conformitate cu prevederile art.125 din H.G. nr.257/2011 privind normele de aplicare a Legii nr.263/2011 şi cu cele ale art. 5 din O.G. nr.33/2002 modificată şi aprobată prin Legea nr.223/2002, vă rog să notificaţi în comunicarea datelor solicitate sursa documentară .
                            Pentru o mai facilă identificare a statelor de plată şi O.Z.U. anexez , în xerocopie, Certificatul nr. ................ din ......................... emis de C.M.J. .................. privind denumirea în clar a unităţilor în care am activat ( 1 filă ).
                      Data :                              Cu stimă şi mulţumiri anticipate,
                                                                                             (Semnatura)