duminică, 5 februarie 2012

Comunicatul nr. 5 din 03.02.2012


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                 Departamentul Juridic

Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705
E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com          
Telefon mobil : 0725.562.223, 0736.600.961 Fax :  0318177371
Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263
                                                                                                      

Comunicatul nr. 5 din 03.02.2012

I.                  O NOUA DECIZIE IMPUNE O NOUA CONTESTAŢIE
Intrucat in ultima perioada de timp tot mai multi dintre membrii de sindicat primesc a doua sau chiar a treia decizie referitoare la pensie (denumita initial tot de revizuire, apoi de recalculare sau de modificare), pornind uneori de la o serie de noi acte depuse la dosar (vechime in munca dupa trecerea in rezerva) sau de la reconsiderarea conditiilor de munca (fie la sesizare, fie din oficiu), va rugam sa-i atentionati pe colegi asupra necesitatii de a contesta fiecare decizie nou primita. Decizia noua o revoca pe cea veche. Daca nu se va proceda in acest fel, ultima decizie devine in termen de 30 zile definitiva.
Pentru colegii care au lucrat in viata civila dupa trecerea in rezerva si doresc sa trimita documente pentru suplimentul de pensie cuvenit, recomandam sa faca lucrul acesta separat de contestatie. Sumele astfel obtinute nu sunt de regula foarte semnificative. Mentionam de asemenea ca o parte dintre membrii de sindicat aflati in aceasta situatie, renunta momentan la acest demers pentru “ a nu recunoaste noua lege”.

II.               OPTIUNEA INTRE CASELE DE AVOCATURA
    Va reamintesc ca membrii de sindicat pot opta, in actiunile pe revizuire, intre cele doua case de avocatura care sunt sub contract cu SCMD. Filialele care doresc sa recurga la serviciile de reprezentare si  asistenta juridica ale Cabinetului de avocatura Graziela Barla, sunt rugate sa faca in timpul cel mai scurt o evaluare a numarului de membrii care doresc acest lucru si sa ni-l comunice pana marti 07.02.2012, urmand ca Departamentul Juridic sa-i prezinte dnei avocat situatia de ansamblu, iar dansa sa ne comunice instantele (tribunalele judetene) unde poate sa asigure asistenta juridica necesara, fie nemijlocit, fie prin colegi care sa actioneze sub delegarea sa. Va reamintesc onorariile: pentru actiunea propriu zisa, pana la ramanerea definitiva a sentintei – 130+tva (161,2 ron), respectiv 150+tva pentru succes, adica o sentinta favorabila. Pentru Casa de avocatura Gilca&Vasiliu, onorariile au ramas neschimbate: 150 ron, respectiv 150+tva.

III.           PROBLEMA COTEI DE 50 RON
       La solicitarea mai multor filiale, Departamentul Juridic a stabilit ca pentru membrii de sindicat cu vechime din 2009 si 2010 – si care nu au beneficiat sub nicio forma de suma de 50 ron platita de sindicat – pot solicita acest lucru. In acest sens, filialele vor intocmi si trimite la sediul central tabele nominale cu membrii respectivi. Pentru demersul respectiv, colegii nostri sunt rugati sa-si achite cotizatia cel putin pe primele sase luni ale anului curent.

IV.           PENALUL TINE IN LOC CIVILUL
          Colegii nostri care doresc sa faca plangeri penale (a se vedea comunicatul anterior) trebuie sa stie ca in instanta functioneaza un principiu conform caruia “penalul tine in loc civilul”, respectiv faptul ca daca pe rolul instantei este un process in civil si in aceiasi cauza se deschide un proces in penal, procesul civil se suspenda pana la solutionarea celui penal. Suspendarea se poate solicita printr-o cerere de certificat de grefa.

V.               DIVERSE
     
          Pentru informarea membrilor de sindicat in privinta contributiei pentru pensie va facem cunoscut urmatoarele aspecte, mai putin cunoscute de marea majoritate a fostilor militari: incepand cu 01.04.2001 contributia pentru pensia suplimentara si-a schimbat denumirea in contributie pentru pensia de stat (CPS). Metodologia de calcul insa nu s-a schimbat cu nimic, unitatile militare platind in continuare cei 5%, procent aplicat la intregul fond de salarii, iar militarilor li s-a retinut in continuare alti 5% din solde pentru pensie. Prin urmare, unitatile militare au platit tot doua contributii ca si pana atunci. Singura diferenta intre ce a fost inainte de 01.04.2001 si dupa data respectiva, este doar denumirea schimbata si faptul ca ca cei 5% retinuti de la militari s-au virat la alta destinatie decat pana atunci. Aceste aspecte se pot demonstra prin verificarea ordinelor de plata cu viramente si inregistrarile din contabilitate: CPS 5% suportat de unitatea militara in contul 410: “Cheltuielile institutiei”, respectiv CPS 5% suportat de fiecare militar din solda in contul 233: “Contributii din solde sau salarii”. Prin urmare militarii au platit de fapt doua contributii la pensie!


NOTA :
Atasat mesajului se afla un model de cerere de interventie, document cerut de mai multe filiale.
 Continutul comunicatului a fost aprobat in sedinta Dep. Jur. din 02 feb a.c.
Col (r) Vasile MIHAI
Departamentul Juridic


=========================================================
Tribunalul Tulcea
Sectia litigii de munca
Dosar nr. …………..J 2011
Termen:  05.10.2011


Domnule Președinte,

 Subsemnatul. M………..domiciliat în ……………..formulez  Cerere de intervenție în interesul reclamantului solicitându-vă să dispuneți introducerea subsemnatului în prezenta cauza, în care figurează ca părți: - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul în Bucureşti şi domiciliul ales la Cabinet de Avocatura "Graziela Barla" din Bucureşti, str. Băniei nr. 1, et. 4. ap. 7, sector 3, în calitate de rec1amant şi -STATUL ROMAN, prin Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17 sector 5. Va solicit, în temeiul art. 52 Cod proc. civ., să admiteți în principiu această cerere, urmând a dispune comunicarea ei părților din prezenta cauza iar pe fond să admiteți acțiunea, astfel cum a fost ea precizata, dispunând, în temeiul art. 1073 s unn. Cod civil, - obligarea statului la aplicarea cu prioritate a dreptului  comunitar, în privinţa militarilor şi a polițiștilor disponibilizați în temeiul OUG 7/1998 modificata, şi a Legii 179/2004 (in vigoare la data apariției Legii 329/2009), la respectarea dreptului acestora de a beneficia în continuare de protecția oferită prin aceste legi speciale ocupaționale şi, pe cale de consecința, între altele, de a cumula pensia cu salariul constatând ca Legea 329/2009, cap. IV, lege interna, neconforma tratatelor la care Romania este parte, încalcă (pentru motivele expuse în cererea introductiva), acest drepturi dobândite, - obligarea statului Român la plata unor daune de 1000 lei/zi de întârziere până la repunerea în situația anterioara apariției Legii 329/2009 şi armonizarea legislației interne cu cea comunitara în privința acestei categorii de pensionari, ale căror drepturi au fost dobândite înainte de apariţia Legii 329/2009;
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata pe care Ie voi face pentru soluționarea prezentului litigiu.
In fapt :
Militarii pensionari se individualizează prin aceea ca reprezintă o categorie distincta de pensionari, denumita de legea speciala cadre militare în rezerva (OG 7/1998). Marea lor majoritate a fost disponibilizată forțat, înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare, în temeiul art. 13 lit. şi 14 lit. a din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, raporturile lor de serviciu încetând ca urmare a reorganizării unor unități de politie, a reducerii unor posturi de natura celor ocupate de polițiștii respectivi, precum şi pentru alte nevoi ale Ministerului Administrației şi Internelor şi nu sunt posibilități pentru a fi încadrați în alte funcții similare în aceeași unitate sau în alte unităţi de politie; sau ca urmare a semnării, de către Romania, a Tratatului NATO prin care s-a stabilit reducerea efectivelor militare (este cazul militarilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
e). Prin urmare, se impune distincția între pensionarii civili, care au depășit vârsta standard de pensionare, şi cadrele militare în rezerva, între care cele din ministrul de interne, cu drept de pensie militara anticipată sau drept de pensie anticipată parțial, așa cum e ea reglementata de Legea nr. 179/2004 şi de Legea nr. 164/2001.
Potrivit prevederilor art. 26 din Legea 179/2004, Polițiștii pensionari care beneficiază de pensie de serviciu se pot încadra cu contract de munca pe durata nedeterminată sau pe durată determinată precum şi în orice alta forma de muncă prevăzută de Codul muncii, inclusiv în sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcției în care sunt încadrați, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândite până la data pensionarii.
Persoanele prevăzute la alin.(1)pot cumula pensia cu salariul realizat,indiferent de nivelul salariului respectiv.
In ceea ce îi privește pe militari, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea 164/2001, persoanele care beneficiază de pensie militara de serviciu pot fi încadrate în munca, pe durata determinata sau pe durata nedeterminată, după caz, inclusiv în sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcției în care sunt încadrate, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândite până la data pensionarii.
Potrivit art. 24 din DUG 7/1998 (privind unele măsuri de protecție sociala a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților şi formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale), personalul militar şi civil pensionat în condițiile acestei ordonanțe poate cumula pensia cu salariul obținut în cazul în care îşi continuă activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate din activitățile cu scop lucrativ.
Prin art. 17-22 din cap. IV al Legii nr. 329/2009, pensionarii, inclusiv pensionarii militari, sunt obligați ca,  începând cu data de 09.12.2009 să opteze între suspendarea pensiei pe durata exercitării activității şi încetarea raporturilor de  muncă,de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 O atare prevedere din dreptul intern vine în contradicție cu dreptul comunitar, la care Romania a devenit parte prin semnarea respectivelor Tratate şi pe care S1 le-a asumat prin includerea, în prevederile Constituționale, a art. 1, respectiv 20, încălcând în special: - art. 1 al Primului Protocol al Convenției Europene, care protejează dreptul la proprietate, raportat la art. 6 pc. 1 al Pactului Internaţional privind drepturile economice şi sociale; obligarea unui pensionar militar de a opta între pensie şi venituri salariale, în condițiile în care acesta nu a împlinit vârsta legala de pensionare şi a dobândit  dreptul de a fi angajat în continuare, având dreptul dobândit de a cumula pensia cu salariu, reprezintă o forma de încălcare a dreptului de proprietate, prin reducerea veniturilor cadrelor militare în rezerva; (in 2002, Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronunțat în acest sens în cauza Buchen contra Cehiei). - art. 15 alin 1 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, potrivit cu care orice persoana are dreptul la munca şi dreptul de a exercita o ocupație aleasa sau acceptată în mod liber; în condițiile în care persoanele pensionate anticipat şi fortuit din cadrul armatei, posesoare ale unor bagaje de cunoștințe reale, capabile de  desfășura o activitate profesionala sunt obligate să renunțe la acest drept, se îngrădește, implicit, dreptul acestora la munca, astfel cum este el definit în dreptul intern.
De altfel, dreptul intern (art. 65 (2) din Codul muncii nu prevede o posibilitate cum este cea prevăzută de Legea 239/2009, ci doar concedierea pentru motivul desființării locului de munca.
În practica impusă însă de noua lege, prin Cap. IV, locurile de munca la care pensionarii militari sunt obligate să renunțe nu sunt desființate, ci ocupate de alte persoane. - art. 14 şi Protocolul 12 art. 1 (2) al Convenției Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la nediscriminare, deoarece nu se poate dispune ca o persoana care a contribuit mai mut la fondul de pensii, prezumându-se cel puțin că a muncit mai mult decât alta să fie privata, pentru acest motiv, de plata pensiei, chiar pentru 0 perioada determinata de timp.
Nu în ultimul rând, Cap. IV al Legii 329/2009 încalcă principiul legalității (al supremației dreptului) garantat de către Convenția Europeana a Drepturilor Omului, ceea ce presupune existenta unor norme  de drept intern suficient de accesibile, precise şi predictibile în aplicarea lor şi care să nu fie încălcate de   aIte norme de drept, ulterioare, ori, în speță, drepturile de care subsemnații am beneficiat prin legile speciale - Legea 179/2004 şi 164/2001, ambele în vigoare la data intrării în vigoare a noii legi 329/2009 - drepturi dobândite, sunt încălcate în mod nejustificat de acest Capitol IV al Legii 329/2009, ale cărei norme de drept nu sunt predictibile (în acest sens, CEDO s-a pronunțat în cauza Viasu contra Romania sau în cauza Ex-regele Grecie contra Grecia).
În atare condiții, este evident că suntem în prezenţa unei contradicții flagrante între dreptul intern asupra acestui aspect şi dreptul comunitar şi, pe cale de consecința, vă rugam să constatați această contradicție, cu consecința admiterii acțiunii, astfel cum a fost formulată, în drept: în drept: art. 51 Cod proc. Civ., raportat la art. 1073 şi urm. Cod civil,Protocolul 1, Protocolul 12 şi art. 4, Convenție, art. 15 alin. I din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, raportate la art. IJ şi 22 din Constituția României, art. 17 din Convenție.
Probatoriu: înscrisuri şi orice alta probă se va dovedi utilă cauzei.
Cu cheltuieli de judecata.
Intervenient,