miercuri, 1 februarie 2012

Precizări privind procesul SCMD Oradea în ședința din 31.01.2012


În ședința din 31.01.2012, s-au acceptat cererile în interes propriu şi documentele care au completat dosarul (cele referitoare la revizuirea pensiilor). Următoarea ședința se va desfășura în data de 27 martie 2012.
Pană în data de 20.02.2012, se vor aduce la filiala toate documentele necesare procesului, valabil pentru cei care sunt deja în proces şi nu au adus documentele(copii xerox in 3 exemplare din următoarele documente: decizie de revizuire, contestație, confirmare de primire a contestației).
Cei care nu au fost în proces dar  intenționează să deschidă proces, vor aduce la filiala până în data de 29.02.2012  următoarele documente în 3 exemplare:
            1. copie după contestaţia trimisă;   
2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestații
3. copie după actul de identitate (copie alb-negru);
4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate,cu anexele    corespunzătoare;
5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare);
6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare);
7. copie după decizia veche de pensie;
8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare;
Cei care doresc să înainteze în instanţa ordonanța prezidențială să se prezinte la filiala începând cu data de 07.02.2012,pentru a primi formulare şi precizări.

          Președinte Birou Operativ
          Mr.(rz.)   Toncean Valer