miercuri, 29 februarie 2012

În 28 februarie - ZIUA PROTECŢIEI CIVILE


     În 28 februarie 1933 lua fiinţă prin Decret regal în România, protecţia civilă sub denumirea de "apărare pasivă" având ca scop "limitarea efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei sau resurselor teritoriului, prin protecţie directă sau micşorând eficacitatea atacurilor aeriene".
     În decursul anilor protecţia civilă a evoluat cu mai multe denumiri: de la "apărare pasivă" la "apărare locală antiaeriană" în 1952, apoi "apărare civilă" în 1978 şi "protecţie civilă" în 1996. Schimbările produse în societatea românească în perioada 1996-2004 au dus şi la schimbări în domeniul protecţiei civile prin  elaborarea Legii nr. 481/2004 care este în concordanţă cu principiile, scopurile şi obiectivele prevăzute în Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală ONU precum şi cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.


     Dintre atribuţiile protecţiei civile se pot enumera : identificarea riscurilor existente în diferite zone; informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă şi regulile de comportare; organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă; alarmarea populaţiei despre iminenţa pericolului; înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor şi asanarea teritoriului de muniţiei rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate.

     Protecţia civilă este azi o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi informare publică, planificare, organizate şi realizate potrivit legii, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflicte armate şi înlăturarea operativă a urmărilor acestora şi asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.
     Măsurile de protecţie civilă se realizează din timp la diferite niveluri organizatorice, zone, localităţi de către toate organismele cu responsabilităţi stabilite de lege. Coordonarea realizării acestor măsuri se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă prin Serviciul de Protecţie Civilă.
     În condiţiile existenţei riscului producerii unor dezastre, cutremure, inundaţii,  alunecări de teren, accidente diverse, epidemii, etc. cetăţeanul are dreptul la protecţie care trebuie să-i fie asigurată de oameni competenţi.


CU OCAZIA SARBATORIRII ZILEI PROTECŢIEI CIVILE DORIM TUTUROR CELOR CE AU ÎNCADRAT ŞI ÎNCADREAZĂ ACEASTA ARMĂ UN SINCER  ”LA MULTI ANI”
    CU DEOSEBIT RESPECT,
        SECRETARUL S.C.M.D. -  FILIALA ORADEA
                                                TUDOR ALEXANDRU