sâmbătă, 25 februarie 2012

Scrisoare adresată directorului Casei de Pensii Sectorială


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                 Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705
                E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com
             Telefon mobil : 0725.562.223, 0736.600.961 Fax :  0318177371 Cont:BRD,
             Agentia  Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263

                                                                                                      


DOMNULE DIRECTOR

În baza mai multor sesizări făcute de membrii noștri de sindicat, referitoare la modul în care s-a calculat punctajul aferent contribuției la pensia suplimentara, vă solicităm să ne comunicați dacă dumneavoastră aveți în vedere faptul ca începând cu 01.04.2001 contribuția pentru pensia suplimentara şi-a schimbat denumirea în contribuție pentru pensia de stat (CPS). Metodologia de calcul însa nu s-a schimbat cu nimic, unitățile militare plătind în continuare cei 5%, procent aplicat la întregul fond de salarii, iar militarilor li s-a reținut în continuare alți 5% din solde pentru pensie. Prin urmare, unitățile au plătit tot două contribuții ca şi până atunci. Singura diferență între ce a fost înainte de 01.04.2001 şi după data respectiva, este doar denumirea schimbată şi faptul că cei 5% reținuți de la militari/polițiști s-au virat la alta destinație decât până atunci. Aceste aspecte se pot demonstra prin verificarea ordinelor de plată cu viramente şi înregistrările din contabilitate: CPS 5% suportat de unitatea militară în contul 410: “Cheltuielile instituției”, respectiv CPS 5% suportat de fiecare militar/polițist din solda în contul 233: “Contribuții din solde sau salarii”. Prin urmare militarii/polițiștii au plătit de fapt două contribuții la pensie!
In altă ordine de idei, vă rugăm să ne informați dacă şi în ce condiții se va aplica regularizarea sumelor bănești plătite militarilor/polițiștilor în rezerva cu titlul de pensie, în conformitate cu prevederile art. 7/OUG nr 1/2011. Avem în vedere în special perioada de timp în care se preconizează a fi efectuata aceasta operațiune şi ce principii sau criterii vor sta la baza procesului respectiv.
Îmi exprim speranța că şi dumneavoastră sunteți animat de dorința de a veni în întâmpinarea solicitărilor membrilor de sindicat pe care îi reprezentăm şi ale căror drepturi legale le apărăm.
          Cu stima,
     PREŞEDINTELE SCMD
                        Colonel (r)
                                           Mircea DOGARU