sâmbătă, 25 februarie 2012

Comunicatul nr. 8 din 24.02.2012 (ASPECTE REFERITOARE LA PROCESUL DE REGULARIZARE)SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                 Departamentul Juridic
Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705
E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon mobil : 0725.562.223 begin_of_the_skype_highlighting            0725.562.223      end_of_the_skype_highlighting, 0736.600.961 begin_of_the_skype_highlighting            0736.600.961      end_of_the_skype_highlighting Fax :  0318177371
Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263

                                                                                                      


Comunicatul nr. 8 din 24.02.2012

I.                  ASPECTE REFERITOARE LA PROCESUL DE REGULARIZARE
Membrii de sindicat sunt, pe buna dreptate, preocupați de procesul de regularizare a plătii pensiilor a cărui debut se apropie cu pași repezi (aprilie a.c.). Luând act de aceasta preocupare, Departamentul Juridic a decis în ședința de ieri, 23 februarie, trimiterea unor scrisori adresate miniștrilor de resort, respectiv directorului SRI, prin care să li se solicite să acorde atenția cuvenita respectării de către Casele de pensii sectoriale a prevederilor legale în acest sens. Va reamintim că SCMD a trimis deja directorilor caselor de pensii sectoriale o scrisoare al cărei conținut îl puteți vedea în ataş.
          Recomandam tuturor colegilor noștii care au de restituit sume de bani către casele de pensii şi au totodată şi alte credite/datorii de achitat, să pregătească documentele doveditoare în acest sens, în funcție de reacția miniștrilor de resort şi de răspunsul Caselor de pensii, vom comunica procedura de urmat de către membrii de sindicat.
PENTRU A VEDEA TOATE PAGINILE DAŢI CLIK PE "Aflaţi mai multe>> " 


II.               DEPUNEREA LA DOSAR A UNOR NOI INSCRISURI
In pașii 1a şi 1b, la dosarele cauzelor aflate pe rolul instanțelor se pot depune noi probe constând în copii ale deciziilor de revizuire a pensiei. Avocații SCMD recomandă ca acest lucru să se facă prin casa de avocatura, astfel încât şi dânșii să fie la curent cu acest demers. în cazul în care se face individual, trebuie respectate următoarele reguli:
-         sa se facă mențiunea ca noile înscrisuri sunt doar probe la dosarul existent (adică faptul că deciziile de revizuire nu sunt contestate), ori că sunt contestate dar într-o acțiune separată, nu în acel dosar;
-         despre demersul depunerii unor noi înscrisuri trebuie informată casa de avocatura înainte de termenul de judecată, astfel încât avocații să fie avizați despre acest lucru şi să poată acționa în consecința.
Atenție: Daca nu se respectă aceste reguli, se periclitează tactica avocaților în instanță, lucru care nu este sub niciun aspect de dorit!


III.           RECONSIDERAREA CONDITIILOR DE MUNCA
Este binecunoscut faptul că în calculul cuantumului pensiei o importantă deosebită o au condițiile concrete de munca, activitățile sau locurile de muncă pe unități, funcții şi arme care dau dreptul la sporuri de vechime în serviciu. Actul normativ care reglementează acest lucru (HG nr 1294/2001), a fost modificat prin HG nr S-1019/2010, care a lărgit semnificativ, în mod favorabil noua, încadrarea în aceste condiții care dau dreptul la sporuri. Întrucât actul normativ de modificare are caracter secret, marea majoritate a membrilor SCMD a aflat despre el abia în acest an. Prin urmare, în cazul în care considerați că încadrarea dumneavoastră şi a colegilor în condiții de munca deosebite, speciale şi alte condiții nu s-a făcut corespunzător, vă puteți adresa Caselor de pensii sectoriale în acest sens pentru a obține o încadrare corectă, în deplina concordantă cu condițiile reale în care v-ați desfășurat activitatea.
In ataș puteți găsi anexa nr. 1 a HG nr. 1019/2010.

IV.           DIALOG CU  NATO/CSAT
Pe site-ul http:/www.nato.int/cps/en/natolive/contact.htm se poate scrie Alianței Nord Atlantice, precizând în mod obligatoriu numai numele, adresa de email şi subiectul, iar opțional orașul, tara, organizația, poziția.
Recomandam ca membrii de sindicat sa scrie în nume propriu sau în numele unor filiale şi să insiste în mesajele lor pe aspecte precum:
- desființarea statutului militarilor în rezerva/polițiștilor şi nedreptățile ce decurg din aceasta;
- nerespectarea contractelor pe care le-am avut cu MApN, MAI, SRI
-  încălcarea drepturilor constituționale referitoare la proprietate;
- ostilitatea comandantului suprem al FA  împotriva militarilor şi polițiștilor;
- derapajele de la democrație în Romania (exces de asumarea răspunderii guvernului în Parlament pe legi vitale, încercarea comasării alegerilor, nerespectarea principiului separației puterilor etc.);
- dezvoltarea fără precedent a  unor servicii secrete, respectiv a SPP şi STS
- corupția qvasi generalizata în Romania – susținerea ilogica pe care președintele ţării o acorda firmelor cu capital majoritar rusesc etc.
Anexe:
1.     Scrisoarea adresată directorului casei de pensii sectorială …… (am ales-o pe cea de la MAI).
NOTA :
Conținutul comunicatului a fost aprobat în ședința Dep. Jur. din 16 feb a.c.
Seful Departamentului Juridic
Col (r) Monica CALOIAN