duminică, 19 februarie 2012

A început regularizarea


ARTICOL PRELUAT DE PE BLOGUL LUI PLANO 10

A început regularizarea 

Casele de Pensii Sectoriale au început să emită şi să comunice la domiciliul pensionarilor Deciziile de regula(riza)re - plata/reținere - a pensiilor, potrivit art. 7 alin(1) din OUG nr.1/2011, însoțite de un desfășurător lunar, în anul 2011, cu pensiile cuvenite, pensiile în plată şi diferențele de plată sau de recuperat.

In cazul celor la care regularizarea se va face pe minus, probabil, încă n-am primit un asemenea desfășurător, ultima parte a notei de calcul se va numi DIFERENTA DE PLATA în care, tot aşa, din brutul diferenței se scad impozitul şi CASS plătite în plus în anul 2011.